"Leistungsschalter" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Leistungsschalterodłącznik zasilania

Beispieltexte mit "Leistungsschalter"

Leistungsschalter für eine Spannung ≤ 1 000 V und für eine Stromstärke ≤ 63 AWyłączniki automatyczne do napięć nieprzekraczających 1 kV i dla prądów o natężeniu nieprzekraczającym 63 A
Leistungsschalter für eine Spannung von 1 kV oder weniger und für eine Stromstärke von mehr als 63 AWyłączniki automatyczne do napięć nieprzekraczających 1 kV i dla prądów o natężeniu przekraczającym 63 A