"Leersaugventil" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Leersaugventilopróżniający zawór odsysający
Leersaugventilopróżniający zawór ssący

Beispieltexte mit "Leersaugventil"

Leersaugventil (DIP-Schalter)opróżniający zawór ssący (przełącznik różnicowo-prądowy)
mit Leersaugventilz opróżniającym zaworem ssącym
einem Leersaugventilopróżniającym zaworem ssącym
Wenn ein Leersaugventil verwendet wirdJeżeli stosowany jest opróżniający zawór ssący
Wenn ein Leersaugventil vom Fördergerät gesteuert wirdJeżeli stosowany będzie opróżniający sterowany przez urządzenie transportujące
Um eine Verstopfung der Förderleitung zu verhindern, wird ein Leersaugventil eingesetzt.W celu uniknięcia zatkania przewodu transportowego zainstalowano opróżniający zawór ssący.
Dosierklappe/Dosierweiche können nicht gleichzeitig mit einem Leersaugventil betrieben werden.Klapy dozującej/zwrotnicy dozującej nie można użytkować jednocześnie wraz z opróżniającym zaworem zasysającym.
Dosieraufsatz/Dosierklappe/Dosierweiche können nicht gleichzeitig mit einem Leersaugventil betrieben werden.Nasadki dozującej/klapy dozującej/zwrotnicy dozującej nie można wraz z opróżniającym zaworem zasysającym użytkować jednocześnie.
Ein Leersaugventil kann nicht gleichzeitig mit einer Dosierklappe/weiche oder Dosieraufsatz betrieben werden.Opróżniającego zaworu ssącego nie można eksploatować jednocześnie z klapą dozującązwrotnicą dozującą lub nasadką dozującą.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Den Einbau eines Leersaugventils in die Förderleitung entnemen Sie bitte der jeweils mitgeliefertenMontaż opróżniającego zaworu ssącego do przewodu transportującego znajdą Państwo w odpowiedniej instrukcji eksploatacji.
Kurz vor Ende der Förderzeit öffnet das Leersaugventil, wodurch Luft in die Förderleitung strömt und diese leergesaugt wird.Tuż przed zakończeniem czasu transportowania opróżniający zawór ssący otwiera się, przez co powietrze płynie do przewodu transportującego, który tam jest opróżniany przez odsysanie.