"Landwirtschaft" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Landwirtschaftrolnictwo

Beispieltexte mit "Landwirtschaft"

extensive Landwirtschaftrolnictwo ekstensywne
intensive Landwirtschaftrolnictwo intensywne
biologische Landwirtschaftrolnictwo ekologiczne
nachhaltige Landwirtschaftrolnictwo zrównoważone
verkaufsorientierte Landwirtschaftrolnicza produkcja towarowa
Landwirtschaft in Berggebietenrolnictwo górskie
Landwirtschaft — TierbeständeRolnictwo – pogłowie zwierząt
Landwirtschaft — MilcherzeugungRolnictwo – produkcja mleka
Landwirtschaft des Mittelmeerraumesrolnictwo śródziemnomorskie
Lage der Landwirtschaftsytuacja rolnictwa
Ausrichtung der Landwirtschaftorientacja rolna
Mechanisierung der Landwirtschaftmechanizacja rolnictwa
Landwirtschaft — pflanzliche ErzeugungRolnictwo – produkcja roślinna
LandwirtschaftLandwirtschaftliche GesamtrechnungRolnictwo – rachunki ekonomiczne rolnictwa
Landwirtschaft — Struktur der landwirtschaftlichen BetriebeRolnictwo – struktura gospodarstw rolnych
Landwirtschaft ist auf dem steinigen Gelände mühsam und wenig ertragreichUprawa roli na tej kamienistej glebie jest ciężka, a plony niskie.
Landwirtschaft Verabschiedung und Durchführung von Strukturreformen in der Landwirtschaft.Rolnictwo Należy przyjąć i wdrożyć reformy strukturalne w rolnictwie.
Zusammenschluss in der Landwirtschaftstowarzyszenie rolnicze
Verunreinigung durch die Landwirtschaftzanieczyszczenie pochodzenia rolniczego
Erzeugnis der biologischen Landwirtschaftprodukt organiczny
Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaftwspółpraca w rolnictwie
Für das Sekretariat des Gemischten Ausschusses für LandwirtschaftW imieniu Sekretariatu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa
LandwirtschaftArtykuł 168 Przepisy szczególne dotyczące Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
Landwirtschaft.Hansa-Christiana Beaumonda, pełniącego obowiązki Sekretarza Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa.
Lokale Landwirtschaft und DirektverkaufRolnictwo lokalne i sprzedaż bezpośrednia
Andere Apparate für die Landwirtschaft oder den GartenbauPozostałe urządzenia rolnicze lub ogrodnicze
den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL);Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG);
Apparate zur Bewässerung für die Landwirtschaft oder den GartenbauUrządzenia nawadniające rolnicze lub ogrodnicze
Berichterstattung über die lokale Landwirtschaft und den DirektverkaufSprawozdawczość na temat rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej
Dreschmaschinen und -geräte für die Landwirtschaft (ohne Mähdrescher)Rolnicze maszyny omłotowe (z wyłączeniem kombajnów zbożowych)
Landwirtschaft und GartenbauNapędzane centralnie siewniki do siewu rzędowego punktowego, stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Vertragslandwirtschaftkontraktacja
Landwirtschaftsschuleszkoła rolnicza
Landwirtschaftsbankbank rolny
Landwirtschaftsjahrrok gospodarczy w rolnictwie
landwirtschaftlicher Abfallodpady rolnicze
landwirtschaftlicher Beraterdoradca rolniczy
landwirtschaftliche Genossenschaftspółdzielnia rolnicza
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebdziałalność rolnicza w niepełnym wymiarze
landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaftkółko rolnicze
Beziehung Landwirtschaft/Handelstosunki rolnictwo-handel
staatlicher Landwirtschaftsbetriebgospodarstwo państwowe
Beziehung Landwirtschaft/Industriestosunki rolnictwo-przemysł
landwirtschaftlich genutzte Flächepowierzchnia upraw
Landwirtschaftlich genutzte FlächePowierzchnia wykorzystywanych użytków rolnych
Landwirtschafts- und Ernährungssektorgospodarka żywnościowa
Landwirtschafts- und AquakulturstandorteObszary rolnicze i akwakultury
gemischter landwirtschaftlicher Betriebgospodarstwo wielouprawowe
benachteiligtes landwirtschaftliches Gebietzacofany region rolniczy
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebemodernizacja rolnictwa
Weiterführung landwirtschaftlicher Betriebeprzekazanie gospodarstwa rolnego
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungensieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych
Landwirtschaftliche Ausbildung des BetriebsleitersKompetencje zarządcy w zakresie rolnictwa
landwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauchprodukcja rolna na własne potrzeby
Landwirtschaftliche Flächen in Eigentum des Betriebs.Grunty rolne należące do gospodarstwa.
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und ForstwirtschaftRolnictwo, rozwój obszarów wiejskich i leśnictwo
Landwirtschaftliche Ausbildung des Betriebsleiters (Spalte T)Kompetencje zarządcy w zakresie rolnictwa (kolumna T)
Landwirtschaftliche Gebiete mit umweltspezifischen EinschränkungenTereny rolne o ograniczeniach środowiskowych
landwirtschaftliche Betriebe, die Futtermittel als Schüttgut zukaufenGospodarstwa rolne kupujące pasze w ilościach hurtowych
LandwirtschaftDziałania o szczególnym znaczeniu dla poprawy organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie
landwirtschaftliche Betriebe, Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaftwdrożenie usług związanych z przejęciem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego wdrożenie i zapewnienie usług doradztwa w zakresie prowadzenia i popularyzacji gospodarstw rolnych
Nicht genutzte landwirtschaftliche FlächenNieużytkowane grunty rolne
Nicht definierte landwirtschaftliche KulturpflanzenRośliny uprawne bez wskazania gatunku
Investitionen in nichtlandwirtschaftliche TätigkeitenInwestycje w działalność pozarolniczą
Ausschließlich praktische landwirtschaftliche Erfahrungtylko praktyczne doświadczenie rolnicze;
Durchschnittsgröße eines landwirtschaftlichen BetriebsŚrednia wielkość gospodarstwa rolnego
Qualitätskontrolle bei landwirtschaftlichen Erzeugnissenkontrola jakości produktów rolnych
Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen,wprowadzanie do obrotu produktów rolnych dobrej jakości,