"Kran" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Kranżuraw

Beispieltexte mit "Kran"

Kran gründlich reinigendokładnie oczyścić żuraw
Kran ohne Befestigungsmaterialżuraw bez materiału mocującego
Versetzen mit KranPrzestawianie za pomocą żurawia
Kran lässt sich nicht abbauenŻurawia nie da się zdemontować
Kran wird an der Deichsel gezogenŻuraw można ciągnąć dyszlem
Versetzen mit dem KranPrzemieszczanie dźwigiem
Versetzen mit einem KranPrzesuwanie za pomocą dźwigu
Vor Prüfung ist der Kran gründlich zu reinigen.Przed badaniem należy dokładnie żurawik oczyścić.
lassen Sie keine Last unbeaufsichtigt am Kran hängenNie wolno pozostawiać wiszącego ładunku bez nadzoru
durch Lösen der Drehsicherung ist der Kran schwenkbarPoprzez poluzowanie blokady obrotu żurawik jest gotów do pracy.
alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Kran beachtenPrzestrzegać wszelkich instrukcji bezpieczeństwa i unikania zagrożeń występujących podczas obsługi żurawika!
bei Funktionsstörungen Kran sofort stillsetzen und sichernw razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy, żurawik należy niezwłocznie zatrzymać i zabezpieczyć
auch bei geringfügigem Standortwechsel Kran von der Energiezufuhr trennenPrzy niewielkiej zmianie ustawienia żurawika należy również odłączyć go od źródeł energii!
bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung Kran sofort abschaltenW razie wystąpienia zakłóceń w zasilaniu energetycznym, żurawik należy natychmiast wyłączyć!

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Drehkranzwieniec obrotowy
Arbeitsplatzkraneżurawie stanowiskowe
Hängekraneżurawie wiszące
Kranbaukastenkonstrukcja zespołowa żurawi
Kraneżurawie
Kranösen hochklappenPodnieść w górę ucha do podnoszenia
Krantransport möglichMożliwy jest transport dźwigiem.
Kranaufhängung hochklappenPodnieść zawieszenie żurawia
krankenhausspezifischer Abfallodpady szpitalne
endemische Krankheitchoroba endemiczna
angeborene Krankheitchoroba wrodzona
endokrine Erkrankungchoroby endokrynologiczne
häusliche Krankenpflegeopieka domowa
hydraulische Werkstattkranehydrauliczne żurawie warsztatowe
Kranöse am Fahrgestellucho żurawia w podwoziu
Versetzen mit BaukranPrzestawianie dźwigiem budowlanym
Höhe bis Kranhakenwys. do haka żurawia
Anschlagpunkt für Kranhakenpunkt zaczepienia haka dźwigu
Säulen- und Wandschwenkkraneobrotowe żurawie kolumnowe i przyścienne
Schwenkkran mit Elektrokettenzugżurawie obrotowe z elektrycznym wciągnikiem łańcuchowym
mit Zahnkranzbohrfutter, Spannbereichz uchwytem wiertarskim z wieńcem zębatym, zakres mocowania
Kranösen am Fahrgestell angeschweißtucha do podnoszenia suwnicą przyspawane na podwoziu (tylko dla oznaczenia 010)
Kranmast lässt sich nicht senkrecht aufstellenMasztu żurawia nie da się ustawić w pionie
Krankheit und Invalidität machen an den nationalen Grenzen nicht Halt.Choroby i niepełnosprawność nie zatrzymują się na granicach państw.
Krankheitsfälle, gegebenenfalls mit Angaben zur durchgeführten Behandlung;przypadki zachorowań oraz, w stosownych przypadkach, zastosowane leczenie;
Kraftfahrzeug der Klasse M, das zur Beförderung Kranker oder Verletzter ausgerüstet ist.“Pojazd kategorii M przeznaczony do transportu chorych lub rannych, posiadający do tego celu specjalne wyposażenie.”
Krankheit gemäß der Definition in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision.Choroba zgodnie z definicją w International Classification of Diseases, wydanie 10.
Krankenhäuser sind Einrichtungen, die Patienten unter unmittelbarer qualifizierter ärztlicher Aufsicht stationär behandeln.Szpitale są to instytucje, w których oferowana jest opieka szpitalna pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanych lekarzy medycyny.
Versetzen mit dem BaukranPrzemieszczanie za pomocą dźwigu budowlanego
Anbausatz zur Gebläsemontage an Säulenschwenkkranzestaw do zamontowania dmuchawy do kolumnowego żurawia obrotowego
alle Krane komplett mit Hebezeugwszystkie żurawie z kompletnym urządzeniem podnoszącym
aus Polyestergewebe, mit Kranbügelz tkaniny poliestrowej, z jarzmem do suwnicy
Wand- und Säulenschwenkkrane im Bausatzw zestawach żurawie przyścienne i kolumnowe
Wert des gemessenen Krankheitsindikators.Wartość mierzonego wskaźnika choroby.
hydraulische Werkstattkrane mit Gegengewichtmałe żurawie hydrauliczne z przeciwwagą
leichtgängiger Drehkranz durch wartungsfreie Rollenlagerwieniec obrotowy o małym ruchu oporu dzięki nie wymagającym konserwacji łożyskom rolkowym
hydraulische Werkstattkräne, hydraulische Gegengewichts-Kleinkranehydrauliczne żurawie warsztatowe, małe żurawie hydrauliczne z przeciwwagą