"Kopra" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Koprakopra

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen vonOlej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji
Rohes Kokosöl (Kopraöl) und dessen Fraktionen, nicht chemisch modifiziertOlej kokosowy (z kopry) surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)
Raffiniertes Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen, nicht chemisch modifiziertOlej kokosowy (z kopry) i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)
Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziertOlej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie