"Kontinent" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Kontinentkontynent

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Interkontinentalraketerakieta międzykontynentalna
interkontinentaler Transporttransport międzykontynentalny
kontinentale Sedimente und Vulkanitekontynentalne osady i materiały wulkaniczne
Es herrscht ozeanisches Kontinentalklima.Klimat pozostaje pod wpływem oceanicznym i kontynentalnym.
Zollkontinent (Gruppe 1 und 2) in Tonnen (in Fischäquivalenten)Kontyngent taryfowy (dla grup 1 i 2) w tonach (WFE)
PCI Estland/Lettland/Litauen, synchrone Anbindung an die kontinentaleuropäischen NetzePWZ synchroniczne połączenie międzysystemowe Estonia/Łotwa/Litwa z sieciami Europy kontynentalnej