"Kompressor" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Kompressorsprężarka

Beispieltexte mit "Kompressor"

KEIN AUSREICHENDER LUFTDRUCKIN DER LUFTZULEITUNG WURDE EIN ZU GERINGER LUFTDRUCK FESTGESTELLT.-- KOMPRESSOR EINSCHALTEN / UNDICHTIGKEITEN BESEITIGENZBYT NISKIE CIŚNIENIE POWIETRZAPRZEWODZIE ZASILAJĄCYM STWIERDZONO ZBYT NISKIE CIŚNIENIA POWIETRZA.-- WŁĄCZ SPRĘŻARKĘ. USUŃ NIESZCZELNOŚCI.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kompressorensprężarki
Leitung-Anschluss-Kompressorprzewód sprężarki przyłącz.
Leitung Anschluss-KompressorPrzewód sprężarki przyłącz.
Motorenöle, Kompressorenöle, TurbinenöleOleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe
Kompressorstation in Kipi (EL)Tłocznia gazu w Kipi (EL)
Kompressoren, mehrwellig (ohne Schraubenkompressoren)Sprężarki wielowałowe (z wyłączeniem śrubowych)
Kompressorstation in Kipi (EL) mit einer Mindestkapazität von 3 Mrd. m3 jährlichTłocznia gazu w Kipi (EL), o minimalnej przepustowości 3 bcm/rok.
Kompressoren, hergestellt aus oder geschützt mit "UF6-resistenten Werkstoffen", und Kompressorwellendichtungen hierfür,Sprężarki wykonane z "materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6" albo zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;
Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiertSprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
Behandlung der Umspannwerke, HGÜ-Kurzkupplungen und KompressorstationenPostępowanie wobec podstacji, stacji back-to-back i tłoczni gazu
oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks vonSprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnienie
Antriebsteil zum Einbau in Kompressoren für Kraftfahrzeugklimaanlagen [1]Część napędu, do sprężarek urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych [1]
Faltenbalggedichtete Schraubenkompressoren und faltenbalggedichtete Schraubenvakuumpumpen.Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym.
Haushaltskühlschränke (einschließlich Kompressorkühlschränke, elektrische Absorberkühlschränke) (ohne Einbaukühlschränke)Chłodziarki domowe (włączając sprężarkowe lub elektryczne absorpcyjne) (z wyłączeniem przeznaczonych do wbudowania)