"Kohle" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Kohlewęgiel
Kohlekasa

Beispieltexte mit "Kohle"

Aufsuchen von Kohle und anderen festen Brennstoffen.poszukiwania lub wydobycia, węgla lub innych paliw stałych.
H. Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen BrennstoffenH. Poszukiwanie I wydobycie węgla lub innych paliw stałych
Holzkohle (einschließlich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch zusammengepresst“Węgiel drzewny (włączając węgiel z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany”.
Förderung von Öl und Gas und Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen festen BrennstoffenWydobycie ropy naftowej i gazu oraz poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych
Artikel 14: Förderung von Öl und Gas und Exploration oder Förderung von Kohle und anderen festen BrennstoffenArtykuł 14: Wydobycie ropy naftowej i gazu oraz poszukiwanie lub wydobycie, węgla lub innych paliw stałych

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kohlebürstenszczotki węglowe
Kohlebürstenszczotki grafitowe
Kohleverflüssigunguwodornianie węgla
Kohlenwasserstoffwęglowodór
Braunkohlewęgiel brunatny
Kohlebürsten austauschenwymiana szczotek grafitowych
Kohlebürsten, Kollektorenszczotki węglowe, kolektory
kohlensäurehaltiges Getränknapój gazowany
mit Aktivkohleadsorberz adsorberem z węglem aktywnym
Kohle, Kokskohle, PetrolkoksWęgiel, węgiel koksujący, koks ponaftowy
Kohlenstoffspeicher und Treibhausgase,rezerwuary węgla i gazy cieplarniane;
Kohlenstoffabscheidung und -speicherungwychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
bei Kohlenmonoxid (CO):w przypadku tlenku węgla (CO)
Speicherung von Kohlenwasserstoffenmagazynowanie węglowodorów
Beurteilung von Kohlenwasserstoffenocena węglowodorów
Aceton oder Tetrachlorkohlenwasserstoffacetonu lub tetrachlorku węgla
Umweltverschmutzung durch Kohlenwasserstoffezanieczyszczenie olejami
Kohlelektroden (außer für Öfen)Elektrody węglowe (z wyłączeniem stosowanych w piecach)
Kohlebürsten oder Gebläse wechseln.Wymienić szczotki grafitowe lub nadmuch.
Kohlebürsten am Gebläse verschlissen.Zamknąć szczotki grafitowe na nadmuchu.
Kohlenstoffintensität des Verkehrs, t/TJIntensywność emisji dwutlenku węgla przez transport, t/TJ
Kohlenstoffspeicherung und verzögerte EmissionenSkładowanie dwutlenku węgla i emisje opóźnione
Kohlepapier und ähnliches VervielfältigungspapierKalka maszynowa lub podobne papiery kopiujące
Kohlensäure; Trockeneis (Festform); KohlensäureanhydridGazowy dwutlenek węgla; suchy lód (w postaci stałej); bezwodnik węglowy
Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; RetortenkohleKoks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy
Zeichnung des Aktivkohlefilters: …Rysunek pochłaniacza z węglem aktywnym: …
Alterung der Aktivkohlefilter überprüftSprawdzone starzenie pochłaniacza(-y)
Haltebügel der Kohlebürsten abschrauben.Odkręcić pałąk mocujący szczotek grafitowych.
Haltebügel der Kohlebürsten anschrauben.Przykręcić pałąk mocujący szczotek grafitowych.
Unbedingt beide Kohlebürsten austauschen!Koniecznie wymieniać obie szczotki grafitowe!
Chlorderivate der acyclischen KohlenwasserstoffeFluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
Hitzeentwicklung wg. verschlissenen KohlebürstenRozgrzewanie się w powodu zużytych szczotek grafitowych.