"Klebstoff" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Klebstoffkleje
Klebstoffklej

Beispieltexte mit "Klebstoff"

besonders starker Klebstoffniezwykle silny klej
Klebstoff auf der Grundlage einer wässrigen Dispersion einer Mischung aus dimerisiertem Kolophonium und Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA)
einem druckempfindlichen Klebstoff undkleju przylepcowego; oraz
Einsatz als Austragspumpe des Mischers bei der Abfüllung von Klebstoff unter Vakuum in FässerZastosowanie jako pompa dozująca mieszalnika podczas próżniowego napełniania beczek klejem
Der Klebstoff sollte mit einer verrippten Gummiwalze auf nur eine Oberfläche aufgebracht werden.Spoiwo należy rozprowadzić przy użyciu żebrowanego wałka gumowego wyłącznie na jednej powierzchni.
Folien aus Poly(ethylenterephthalat), nicht mit Klebstoff überzogen, mit einer Dicke von 25 μm oder weniger:Folia z poli(tereftalanu etylenu) niepowleczona klejem, o grubości nieprzekraczającej 25 μm:
Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht mehr als 150 μmTekstylia, powleczone substancją przylepną, w których osadzone są kulki o średnicy nie większej niż 150 μm
Folien aus Poly(ethylenterephthalat), nicht mit Klebstoff überzogen, mit einer Dicke von nicht mehr als 25 μm:Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona warstwą przylepną, o grubości nie większej niż 25 μm albo:
Fotosensitiver Klebstoff bestehend aus modifiziertem Acrylat, Acrylmonomer, Katalysator (Fotoinitiator) und StabilisatorŻywica światłoczuła zawierająca zmodyfikowany akrylan, monomer akrylowy, katalizator (fotoinicjator) i stabilizator

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Sekunden-Klebstoffklej błyskawiczny
Sekunden-Klebstoff-Gelklej błyskawiczny w żelu
Universal-Sekunden-Klebstoffuniwersalny klej błyskawiczny
Klebstoffe und Klebebänderkleje i taśmy klejące
Klebstoffe auf der Grundlage von Polymeren der Positionen 3901 bis 3913 oder von KautschukSpoiwa na bazie polimerów objętych pozycjami od 3901 do 3913 lub na bazie kauczuku
einseitig beschichtet mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoffpowleczona z jednej strony akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem
einseitig beschichtet mit einem druckempfindlichen Silikonklebstoffpowleczona z jednej strony silikonową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem
2 Komponenten-Klebstoffe, Trenn- und Haftmittelkleje 2-składnikowe, środki antyadhezyjne i adhezyjne
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE STÄRKE; KLEBSTOFFE; ENZYMESUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
beschichtet mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff undpokryta akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz
Anwendungstipp: Es empfiehlt sich die Klebstoffe kühl zu lagern.wskazówka dotycząca stosowania: zaleca się przechowywanie klejów w niskiej temperaturze.
einseitig mit einer Klebstoffschicht und einer Abziehfolie versehenpowleczony z jednej strony warstwą przyczepną i arkuszem rozdzielającym
Schmelzklebstoff kann selbst noch im erstarrten Zustand Verbrennungen verursachenKlej, nawet zastygły, może spowodować oparzenia.
Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff, mikroverkapselt, in einem Lösungsmittel dispergiertDwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku