"Kernfusion" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Kernfusionsynteza jądrowa

Beispieltexte mit "Kernfusion"

Euratom — Europäisches Gemeinsames Unternehmen ITER — Kernfusion für die EnergiegewinnungEuratom — Europejskie wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)
Europäisches gemeinsames Unternehmen ITER — Kernfusion für die Energiegewinnung — VerwaltungsausgabenEuropejskie wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) — Wydatki na administrację i zarządzanie
Fortschritte im Hinblick auf die Demonstration der Durchführbarkeit der Stromerzeugung durch Kernfusion mittels bestehender und künftiger Kernfusionsanlagendążenie do wykazania wykonalności stosowania syntezy jądrowej jako źródła energii poprzez wykorzystanie istniejących i przyszłych obiektów termojądrowych;