"Kampffahrzeug" auf Polnisch


Kampffahrzeugpojazd bojowy

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Panzerwagen und andere gepanzerte Kampffahrzeuge (Position 8710);opancerzonych pojazdów bojowych (pozycja 8710);