"Isotop" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Isotopizotop

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kernreaktoren, außer IsotopentrennernReaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów
Isotope, a.n.g., und deren Verbindungen (einschließlich schweres Wasser)Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
gi F/S Gramm spaltbare Isotopegi F/S Gram izotopów rozszczepialnych
Teile für Kernreaktoren, außer IsotopentrennernCzęści reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów
Ausrüstung für die Trennung von Lithiumisotopen, wie folgt:Następujące podzespoły do separacji izotopów litu:
Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung und deren TeileMaszyny i urządzenia do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń
Anlagen oder Einrichtungen für die Trennung von Lithiumisotopen;Urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;
Ergebnis des Verhältnisses der Isotope 18O/16O im Traubenmost (gegebenenfalls)Wyniki korelacji izotopowej moszczu 18O/16O (gdzie stosowne)
Zulässige Höchsttoleranzen für das Isotopenhäufigkeitsverhältnis für ausgewählte Massenfragmente:Najwyższa dopuszczalna tolerancja dla stosunków nadmiaru dla wybranych fragmentów mas: