"Iran" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
IranIran

Beispieltexte mit "Iran"

Islamische Republik IranIslamska Republika Iranu
geboren am 5. Januar 1963 in Teheran, IranUr. 5 stycznia 1963 r. w Teheranie, Iran
Iranzmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu
IRANlub: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN
Iranzmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu
Iranzmieniająca decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu
Iran.Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran.
Tochterunternehmen der bezeichneten Einrichtung Petropars Iran CompanySpółka zależna wskazanego podmiotu Petropars Iran Company
Iran beteiligt.Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu.
Iran (EDBI) (einschließlich aller Niederlassungen und Tochterunternehmen)Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały i jednostki zależne)
Iran [1] erlassen.W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB [1] w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.
Iran erlassen.W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.
Iran und Jemen)Współpraca niewchodząca w zakres oficjalnej pomocy rozwojowej (Azja, Azja Środkowa, Irak, Iran i Jemen)
Iran aufgeführt.W załącznikach VI i VIA wyszczególniono kluczowy sprzęt i technologię wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym w Iranie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

IranerIrańczyk
Irano Misr Shipping Company erbringt als Vertreterin von IRISL in Ägypten wesentliche Dienstleistungen für die IRISL.Jako przedstawiciel IRISL w Egipcie Irano Misr Shipping Company świadczy podstawowe usługi dla IRISL.
Unterstützt die Regierung Irans.Podmiot udzielający wsparcia rządowi Iranu.
Geboren am 30.9.1953, iranischer Staatsangehöriger.Urodzony 30 września 1953 r., Irańczyk.
an eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung oderosobom, podmiotom i organom z Iranu; lub
Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan/Iran aufhalten.prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańsko-irańskim.
Grenzflächenaktive Zubereitung, 2-Ethylhexyloxymethyloxiran enthaltendający 2-etyloheksylooksymetylooksiran
Tochtergesellschaft (zu 100 %) der National Iranian Oil Company (NIOC).Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).
Staatliches Unternehmen, das Finanzmittel für die Regierung Irans bereitstellt.Przedsiębiorstwo państwowe i zarządzane przez państwo, zapewniające zasoby finansowe rządowi Iranu.