"Inhalt" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Inhaltzawartość
Inhaltczęści składowe
Inhalttreść

Beispieltexte mit "Inhalt"

ohne Inhaltbez zawartości
Wassertank InhaltPojemność zbiornika wody
Inhalt 300 mlpojemność 300 ml
Inhalt 5 Stückzawartość 5 sztuk
Inhalt bestehend ausw skład zestawu wchodzą:
Inhalt der UnterweisungZakres szkolenia
Inhalt der EintragungsanträgeTreść wniosków o rejestrację
Festlegung und InhaltUstanawianie i treść
nachfolgend der InhaltPoniżej zawartość pliku
Inhalt je 1 Stückpo 1 sztuce
Inhalt der persönlichen AnhörungZakres przesłuchania
Inhalt der geltenden VerpflichtungenTreść obecnych zobowiązań
Inhalt von gemeinsamen AktionsplänenTreść wspólnych planów działania
Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:Treść ustawodawstwa krajowego:
Inhalt des elektronischen DatenaustauschsystemsZawartość systemu elektronicznej wymiany danych
Inhalt der regelmäßig aktualisierten UnbedenklichkeitsberichteZawartość okresowych raportów o bezpieczeństwie
Verantwortlich für den InhaltOsoba odpowiedzialna za treść
in Kunststoffkoffer mit Inhaltw walizce z tworzywa sztucznego wraz z zawartością
Empfangenes Paket hat falschen InhaltOdebrany pakiet ma nieprawidłową zawartość
Design, Konzeption,Technische Realisierung und verantwortlich für den InhaltProjekt, koncepcja, realizacja techniczna i odpowiedzialność za treść
Bitte fügen Sie eine Kopie der Vereinbarungsentwürfe (falls verfügbar) bei oder erläutern Sie deren Inhalt.Proszę załączyć kopie projektów umów, jeżeli są one dostępne, lub opisać ich treść.
Form und Inhalt des AntragsFormat i treść wniosku
Kapitel III Inhalt der RegisterRozdział III Zawartość rejestrów
Form und Inhalt von JahresberichtenForma oraz treść sprawozdań rocznych
dem Inhalt des Flugplatzhandbuchs undtreścią instrukcji operacyjnej lotniska; oraz
Form und Inhalt der AmtshilfeersuchenForma i treść wniosku o pomoc
Aufbau und Inhalt der BerichterstattungStruktura i treść sprawozdań
Art und Inhalt der betroffenen personenbezogenen DatenCharakter i treść przedmiotowych danych osobowych

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Inhaltsverzeichnisspis treści
Becherinhaltzawartość pojemnika
Behälterinhaltpojemność zbiornika
Diamantinhaltmasa diamentu
Fassinhaltpojemność beczki
Inhalte DritterTreści pochodzące od podmiotów trzecich
Nutzbarer Ölinhaltużyteczna zawartość oleju
Satz beinhaltendkomplet zawiera
Reihenfolge einhaltenPrzestrzegać kolejności
Inhalt der ProgrammeTreść programów
Inhalt des FörderprogrammsTreść programu wsparcia
Inhalt der FinanzhilfeanträgeTreść wniosków o udzieleniu dotacji
Inhalt der StützungsprogrammeTreść programów wsparcia
Inhalt der PartnerschaftsvereinbarungTreść umowy partnerstwa
Diese Positionen beinhalten:Pozycje te obejmują:
bei Nichteinhaltung DatenverlustW przeciwny razie możliwość utraty danych
Änderungen am InhaltsverzeichnisPoprawki do spisu treści
Einhaltung der EigenmittelobergrenzePrzestrzeganie pułapu zasobów własnych
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, ÜbersichtenStrona czołowa, spis treści, zestawienia
Inhalt des Anhangs der Richtlinie:Treść załącznika do dyrektywy:
Inhalt und Ausnahmen der Vereinbarung,Treść umowy i wyjątki od niej.
Inhalt und Führung der HaushaltskontenZawartość i prowadzenie kont budżetowych
Inhalt und Übermittlung des MonitoringkonzeptsZawartość planu monitorowania i jego przedłożenie
Inhalt von Finanzhilfevereinbarungen und -beschlüssenTreść umów o udzielenie dotacji i decyzji o udzieleniu dotacji
Inhalt der Unbedenklichkeitsberichte über EinzelfälleZawartość zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych
Inhalt des Anhangs zur Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationTreść załącznika do pełnego opisu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Weitere Inhalte der UnterweisungInne tematy omawiane w trakcie szkolenia
bitte die Verstellreihenfolge einhaltenPrzestrzegać kolejności wykonywania prac!
Die Liste beinhaltet Hypothekendarlehen.Wykaz ten obejmuje między innymi kredyty mieszkaniowe.
bei Nichteinhaltung Datenverlust möglichW przeciwny razie możliwość utraty danych.!
Notrad - beinhaltet B12 RadwechselwerkzeugKoło dojazdowe z zestawem do zmiany koła B12
Wartungs- und Instandhaltungsintervalle einhalten!Przestrzegać interwałów serwisowania i konserwacji!
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen ÜberwachungszyklenNieprzestrzeganie podanych cykli monitorowania i kontroli.