"Hubraum" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Hubraumpojemność skokowa

Beispieltexte mit "Hubraum"

andere, mit einem Hubraum vonPozostałe, o pojemności skokowej
mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm3O pojemności jednego cylindra przekraczającej 1000 cm3
einem Hubraum von nicht mehr als 3850 cm3 undo pojemności nie większej niż 3850 cm3, oraz
mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm3 bis 1500 cm3O pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3, ale nieprzekraczającej 1500 cm3
mit Motor mit einem Hubraum von 2500 cm3 oder wenigerZ silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2500 cm3
mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 800 cm3Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 800 cm3
Krafträder mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum ≤ 50 cm3Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zylinderhubraum (% des Stamm-Motors)Pojemność skokowa cylindra (w % wartości dla silnika macierzystego)
mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2800 cm3Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2800 cm3
Einzelhubraum des größten Motors innerhalb der Familie minus 30 %.pojemność cylindra największego silnika w obrębie rodziny zmniejszona o 30 %.
Krafträder mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3
mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 500 cm3 bis 800 cm3Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 500 cm3, ale nieprzekraczającej 800 cm3
Hubkolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für Krafträder, mit einem Hubraum > 1000 cm3Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, do motocykli, o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3
Hubkolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für Krafträder, mit einem Hubraum von 1000 cm3oder wenigerSilniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1000 cm3, do motocykli