"Holzgewinnung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Holzgewinnungwyrąb

Beispieltexte mit "Holzgewinnung"

Umweltschutz und insbesondere Programme, die sich gegen die unnachhaltige übermäßige Holzgewinnung richten, die zur Vernichtung der Wälder führt.ochronę środowiska, a w szczególności programy mające na celu rozwiązanie problemu niezrównoważonego, nadmiernego wyrębu lasów, którego efektem jest wylesianie.