"Hochdruckreiniger" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Hochdruckreinigermyjki wysokociśnieniowe
Hochdruckreinigerwysokociśnieniowy agregat czyszczący
Hochdruckreinigermyjką wysokociśnieniową

Beispieltexte mit "Hochdruckreiniger"

keine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger durchführenNie wolno czyścić maszyny przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführennie wolno prowadzić czyszczenia przy użyciu myjek wysokociśnieniowych.
Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder Dampfstrahl (Hochdruckreiniger) oder anderen Reinigungsmitteln alle Öffnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits- und/oder Funktionsgründen kein Wasser/Dampf/Reinigungsmittel eindringen darf.Przed rozpoczęciem czyszczenia maszyny wodą lub strumieniem pary (myjką wysokociśnieniową) lub innymi środkami czyszczącymi należy przykryć lub zakleić wszystkie otwory, które ze względu na bezpieczeństwo i działanie maszyny muszą być ochronione przed dos