"Heizung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Heizunggrzanie
Heizungogrzewanie

Beispieltexte mit "Heizung"

Heizung defektuszkodzone grzanie
Heizung austauschenwymienić system grzania
Heizung und Trockenmittelsystem grzewczy i środek suszący
Einschaltdauer der Heizungczas trwania załączenia grzania
zusätzlich Heizung überprüfendodatkowo sprawdzić grzanie
Heizung an beim RegenerierenWłączenie grzania przy regeneracji
Heizung und Trichterfüllstand überprüfen und ggf. austauschen.Sprawdzić grzanie i stan napełnienia leja i w razie potrzeby wymienić.
Drehrichtung falsch, Heizung defektBłędny kierunek obrotów, grzanie uszkodzone
Gesamtverbrauch für alle betrieblichen Zwecke, einschließlich Heizung der Gewächshäuser.Całkowite zużycie paliw opałowych na potrzeby gospodarstwa, w tym na ogrzewanie szklarni.
Die Luft wird durch die Heizung auf Regenerationstemperatur erhitzt und durchströmt dann das Trockenmittel.Powietrze podgrzewane jest przez system grzewczy do temperatury regeneracji i przepływa następnie przez środek suszący.
Zwischen der Heizung und dem Ein- / Austritt am Trocknungstrichter tritt je nach Strecke ein Temperaturverlust auf.Między grzaniem oraz wejściem i wyjściem na leju osuszacza występuje w zależności od ścieżki pewna strata temperatury.
Es verhindert die Überhitzung des Kompakttrockners indem es die Heizung ausschaltet, wenn die o.g. (oben genannte) Temperatur überschritten wird.Zapobiega on przegrzaniu osuszacza kompaktoweg poprzez wyłączenie grzania, jeśli tylko w/w temperatura zostanie przekroczona.
Erreicht die gemessene Temperatur die eingestellte Rückluft-Temperatur, schaltet die Heizung ab, unterschreitet sie diese, schaltet die Heizung wieder an.Jeżeli mierzona temperatura osiągnie wyznaczoną temperaturę powietrza powracającego, wtedy nastąpi wyłączenie grzania, a jeśli nastąpi spadek poniżej niej, grzanie znów się włączy.
Anschließend gibt die feuchte Luft die aufgenommene Materialfeuchte an das Trockenmittel ab, strömt zum Erwärmen an der Heizung vorbei und durch die Vorluftleitung erneut in den Trocknungstrichter.Następnie, zawilgocone powietrze wilgocią z materiału oddaje wilgoć do środka suszącego, przepływa do systemu grzewczego w celu nagrzania się i poprzez przewód zasilania w powietrze dostaje się do leja osuszacza.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Regelbereich-Heizungssystemzakres regulacji systemu ogrzewania
Sanitär-/Heizungs-/Lüftungsbauogrzewanie / wentylacja / instalacje sanitarne
Teile für ZentralheizungskesselCzęści kotłów centralnego ogrzewania
Heizungsansteuerung überprüfen und gegebenenfalls austauschen.Sprawdzić sterownik grzania i w razie potrzeby wymienić.
Heizungsausfall oder versehentlich leergelaufener Trocknungstrichter.Awaria układu grzewczego lub przez przeoczenie pracujący na pusto lej osuszacza.
Widerstand der Heizwendel bzw. Heizungsansteuerungrezystancja grzałki lub sterowanie grzaniem
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in %Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (w %)
die Raumheizungsfunktion für Niedertemperaturanwendungen,funkcja ogrzewania pomieszczeń dla zastosowań w niskich temperaturach;
Sicherheitsüberwachung Heizungsansteuerung hat ausgelöst.Zadziałało monitorowanie bezpieczeństwa sterownika grzania.
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der WärmepumpeSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla pompy ciepła
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des HeizkesselsSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotła
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der VerbundanlageSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla zestawu