"Heizöl" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Heizölolej opałowy

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Heizölverbrauchzużycie oleju opałowego
Recyclingunternehmen (z. B. Demontage von Heizöltanks)firma utylizująca odpady (np. demontaż pojemników na olej opałowy)