"Handbetrieb" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Handbetriebtryb ręczny

Beispieltexte mit "Handbetrieb"

Handbetrieb (Öffner)Tryb ręczny (mechanizm otwierający)
Handbetrieb ist aktivaktywowany tryb ręczny
nur im Handbetriebtylko w trybie ręcznym
Handbetrieb - Sonstige Funktionentryb ręczny - pozostałe funkcje
Handbetrieb - motorische Funktionentryb ręczny - funkcje silnikowe
Handbetrieb - Motorische FunktionenTryb ręczny - funkcje silnikowe
Handbetrieb - pneumatische Funktionentryb ręczny - funkcje pneumatyczne
Handbetrieb (bei Handbetrieb jeweils 1 Takt Tippen - Funktion)tryb ręczny (w trybie ręcznym funkcję RUCHU KROKOWEGO).
Handbetrieb ist nur zulässig wenn Schlüsselschalter auf 1 ist.Tryb ręczny jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy przełącznik kluczykowy ustawiony jest na 1.
Roboter Schlüsselschalter ist im HandbetriebPrzełącznik kluczykowy robota jest ustawiony na tryb ręczny
der Schlüsselschalter der Anlage steht auf HandbetriebPrzełącznik kluczykowy ustawiony jest w położeniu trybu ręcznego.
Schlüsselschalter auf dem Roboterpanel ist in HandbetriebPrzełącznik kluczykowy na panelu robota jest ustawiony na tryb ręczny.
Funktionen im Handbetrieb überprüfenSprawdzanie funkcji w trybie ręcznym
Handfunktionen nur in Handbetrieb möglichfunkcje ręczne możliwe tylko w trybie ręcznym
in Handbetrieb werden die Teile manuell genietetW trybie ręcznym części są nitowane ręcznie.
Abwahl des SPC Status nur in Handbetrieb möglichWyłączenie stanu SPC jest tylko możliwe w trybie ręcznym.
Maschine ist im Handbetrieb bzw. im SchrittbetriebMaszyna znajduje się w trybie ręcznym lub krokowym.
Drücken Sie auf, um den Handbetrieb zu aktivieren.Nacisnąć, aby aktywować tryb ręczny.
Drücken Sie auf, um in den Handbetrieb umzuschalten.Nacisnąć, aby przełączyć się w tryb pracy ręcznej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Leerlauf (Handbetrieb)Bieg jałowy (tryb ręczny)
Handleinen und Angelleinen (handbetrieben)Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie)
Teach In Betrieb nicht möglich, da die Anlage nicht in Handbetrieb istNie można skorzystać z funkcji teach-in, gdyż maszyna nie jest włączona w trybie ręcznym
Alle mechanischen Teile können über die Funktion „Handbetrieb“ gesteuert werden.Wszystkie elementy mechaniczne mogą być sterowane za pomocą funkcji „Praca ręczna“.
Anwahl eines SPC-Werkstücks nach WMS Bearbeitung, im Automatik und Handbetrieb möglichWybór przedmiotu obrabianego SPC po obróbce WMS jest możliwy w trybie ręcznym i automatycznym
Nun können Sie den Mischer für kurze Zeit im Handbetrieb laufen lassen, um den Materialpegel zu senken.Teraz można pozostawić mieszalnik pracujący w trybie ręcznym, aby obniżyć poziom materiału.
Läuft das Gerät oder wird es gerade kalibriert, so ist es gesperrt, d. h. der Handbetrieb kann nicht getestet werden.Jeśli urządzenie pracuje lub jest właśnie kalibrowane, jest wtedy zablokowane, tzn., tryb ręczny nie może zostać sprawdzony.
Soll überprüft werden, ob das Gerät richtig eingestellt ist und nicht zu empfindlich reagiert, die Tür schließen und den Mischer im Handbetrieb laufen lassen.Jeśli ma zostać sprawdzone, czy urządzenie jest prawidłowo ustawione i nie jest zbyt czułe, zamknąć drzwi i uruchomić mieszalnik w trybie ręcznym.