"Hand" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Beispieltexte mit "Hand"

Hand negativręcznie ujemnie
Hand positivręcznie dodatnio
Hand AutomatikTryb ręczny, automatyczny
Hand / Einrichtentryb ręczny / Ustawianie
Taste Hand minusprzycisk ręczny minus
Tropfölschmierung bzw. von HandSmarowanie kroplowe lub ręcznie
Bild dient zum Verfahren der Achsen von HandTen ekran służy do przesuwania osiręcznie.
Marktwert des gesamten Anteils der öffentlichen HandWartość rynkowa połączonych udziałów publicznych
Der ergonomisch geformte Griff mit weichen Kunststoffteilen liegt gut in der Hand.ergonomicznie ukształtowany uchwyt z miękkimi elementami z tworzywa sztucznego, układa się dobrze w ręce.
die rechte Hand fasst die ÖsePrawą ręką chwycić ucha
die linke Hand fasst den VerschiebegriffLewą ręką chwycić uchwyt do przesuwania
Bitte Nullpunktwerte per Hand eintragen.Wprowadź ręcznie wartości punktu zerowego.
TIPPEN - Funktion - nur in HAND möglich !)Funkcja RUCHU KROKOWEGO jest dostępna tylko w trybie RĘCZNYM!)
Oberteil von Hand rechts und links ausziehenwyciągnąć ręcznie Część górną po prawej i lewej stronie.
Roboter in HomePos und Anlage in Hand stellenUstawić robota na pozycji wyjściowej i włączyć maszynę w tryb ręczny.
Dies sei an Hand des folgenden Beispiels erläutert:Ilustruje to poniższy przykład.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Handbetriebtryb ręczny
Handschutzochrona dłoni
Schutzhandschuherękawice robocze
Bauhandwerkerzemieślnicy
Einhandbedienungobsługa jedną ręką
Handläpper, flachdocierak ręczny, płaski
Handwaage, digitalewaga ręczna, cyfrowa
Handbetrieb (Öffner)Tryb ręczny (mechanizm otwierający)
Handtachometer, digitaltachometr ręczny cyfrowy
handliches Temperaturmessgerätporęczny przyrząd do pomiaru temperatury
nicht vorhandennie występuje
digitale Handwaagecyfrowa waga ręczna
Anwendung Handgriffzastosowanie uchwytu ręcznego
Schutzhandschuhe benutzennakaz stosowania rękawic ochronnych
Digitaler Handdrehzahlmesserręczny obrotomierz cyfrowy
Hand- und Taschensägenpiłki ręczne i kieszonkowe
Handabroller für Klebebandodwijacz ręczny do taśmy klejącej
Handschmierung - FettpresseSmarowanie ręczne - praska smarowa
Handhabung der Bedienflaschenobsługa zblocza sterowania
Handhabung der Höhenverstellungobsługa regulacji wysokości
Vibration am Handgriffwibracje na uchwycie
Niet - HandarbeitsplatzNitownica ręczna
abnehmbarer, ergonomischer Handgriffzdejmowany, ergonomiczny uchwyt
Lackiertechnik / OberflächenbehandlungTechnika lakiernicza / obróbka powierzchni
elektronischer, digitaler Handdrehzahlmesserelektroniczny, ręczny obrotomierz cyfrowy
Handbetrieb - Sonstige Funktionentryb ręczny - pozostałe funkcje
Handbetrieb - motorische Funktionentryb ręczny - funkcje silnikowe
Handbetrieb - Motorische FunktionenTryb ręczny - funkcje silnikowe
Handschutz / Fußschutz / Kopfschutzochrona rąk / ochrona stóp / ochrona głowy)
Handbetrieb - pneumatische Funktionentryb ręczny - funkcje pneumatyczne
Handling - Messungen am EinstellmeisterObsługa pomiarów na regulatorze
Handling, Automation, Roboter, ManipulatorenManipulacja, automatyzacja, robotyka, manipulatory
nicht aktiv / vorhandennieaktywne / istnieje
Teil vorhanden, Daten fehlenCzęść obecna, brak danych
Fabrik- oder Handelsmarke …Znak handlowy lub nazwa handlowa …
Verletzungsgefahr - Schutzhandschuhe tragenNiebezpieczeństwo odniesienia obrażeń - używać rękawic ochronnych
Typgenehmigungsnummer, sofern vorhanden: …Numer homologacji typu, o ile dostępny: …
Transportsicherung entfernen, soweit vorhandenZdjęcie zabezpieczenia transportowego, o ile maszyna jest w nie wyposażona
Niet - Handarbeitsplatz / BetriebsanleitungNitownica ręczna - Instrukcja obsługi