"Grundstellungsfahrt" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Grundstellungsfahrtruchu referencyjnego
Grundstellungsfahrtprzejazd do pozycji podstawowej

Beispieltexte mit "Grundstellungsfahrt"

Grundstellungsfahrt läuftRuch na poz. wyj. trwa ...
Grundstellungsfahrt vornehmenUstawić maszynę w położeniu wyjściowym.
Grundstellungsfahrt angewähltWybrano ruch na poz. wyjściową
Hilfsfunktion Grundstellungsfahrtfunkcja pomocnicza 4 najazd na pozycję podstawową
Grundstellungsfahrt wird durchgeführtMaszyna ustawia się w położeniu wyjściowym
Anlage macht automatisch GrundstellungsfahrtMaszyna przemieszcza się w położenie wyjściowe.
START betätigen => Automatische Grundstellungsfahrt.Nacisnąć przycisk START => automatyczne ustawianie maszyny w położeniu wyjściowym.
Wenn Sie Grundstellung drücken, wird das laufende Programm abgebrochen.Nach Betätigung der Taste Start, macht die Maschine eine Grundstellungsfahrt.Naciśnięcie przycisku "Położenie wyjściowe"powoduje przerwanie bieżącego programu.Po naciśnięciu przycisku START maszynaprzemieszcza się w położenie wyjściowe.
die Grundstellungsfahrt wird durchgeführtmaszyna wykonuje ruch na pozycję wyjściową.
Tippen Sie auf START Grundstellungsfahrt wird durchgeführt.Dotknij przycisku ekranowego START maszyna ustawi się w położeniu wyjściowym.
betätigen Sie GRUNDSTELLUNG - die Grundstellungsfahrt wird durchgeführtNacisnąć przycisk POZYCJA WYJŚCIOWA - maszyna wykonuje ruch referencyjny.
Maschine führt automatisch eine Grundstellungsfahrt durch.Nach Beendigung öffnet der Greifer und läßt alle Produkte fallen.Wollen Sie das wirklich?Maszyna automatyczmie ustawi się w położeniu wyjściowym.Następnie chwytak się otwiera i wszystkie produkty spadają.Czy na pewno chcesz to wykonać?