"Grundstellung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Grundstellungpozycja bazowa
Grundstellungpozycja podstawowa
Grundstellungpołożenie wyjściowe
Grundstellungustawienie podstawowe

Beispieltexte mit "Grundstellung"

Anlage in Grundstellunginstalacja w ustawieniu podstawowym
Vorschub - GrundstellungPosuw - ustawienie wyjściowe
drücken Sie GrundstellungNacisnąć przycisk POZYCJA WYJŚCIOWA.
Hilfsfunktion 4 Grundstellungfunkcja pomocnicza 4 pozycja podstawowa
Querhub, Stopfenzuführung, GrundstellungMechanizm podnoszenia poprzecznego, podawanie zatyczki, pozycja wyjściowa
Grundstellung wird nicht erreichtNie została osiągnięta pozycja wyjściowa.
Grundstellung Lader/Entlader nicht bereitPozycja podstawowa ładowarki/rozładowarki nie jest gotowa
Kamm nicht in GrundstellungLISTWA GRZEB. NIE NA POZ. WYJŚ.
Tippen Sie auf GRUNDSTELLUNGDotknij przycisku ekranowego "Położenie wyjściowe".
Maschine ist in GrundstellungMaszyna znajduje się na pozycji wyjściowej.
Anlage nicht in Grundstellunginstalacja nie jest w ustawieniu podstawowym
Maschine nicht in GrundstellungMaszyna nie jest na pozycji wyj.
Greiferkopf fährt in GrundstellungGłowica chwytaka przemieszcza się na pozycję wyjściową.
Kundenanlage befindet sich in GrundstellungInstalacja klienta znajduje się w położeniu wyjściowym
Anlage fährt in Grundstellung (Homefahrt)Instalacja przechodzi w położenie wyjściowe.
die Maschine soll in Grundstellung stehen (8)Maszyna powinna znajdować się w pozycji bazowej (8).
Maschine zur Grundstellung fahren (bei Bedarf)Ustawić maszynę w pozycji wyjściowej (w razie potrzeby).
Roboter kann Grundstellung nicht automatisch erreichenRobot nie może automatycznie ustawić się na pozycji wyjściowej
Tippen Sie auf Grundstellung - das laufende Programm wird abgebrochen.Dotknij przycisku ekranowego "Położenie wyjściowe" - aktualnie realizowany program zostanie przerwany.
betätigen Sie GRUNDSTELLUNG - die Grundstellungsfahrt wird durchgeführtNacisnąć przycisk POZYCJA WYJŚCIOWA - maszyna wykonuje ruch referencyjny.
die Baugruppe hat nach Ablauf der Presszeit die Grundstellung nicht erreichtPo upływie czasu prasowania zespół nie osiągnął pozycji wyjściowej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Grundstellungsfahrtruchu referencyjnego
Grundstellungsbetriebtryb pracy w ustawieniu podstawowym
Grundstellungsfahrtprzejazd do pozycji podstawowej
Grundstellung/Automatikpozycja podstawowa/tryb automatyczny
Grundstellung/Automatikpozycja podstawowa/Tryb automatyczny
Grundstellungsfahrt läuftRuch na poz. wyj. trwa ...
Grundstellungsfahrt vornehmenUstawić maszynę w położeniu wyjściowym.
Grundstellungsfahrt angewähltWybrano ruch na poz. wyjściową
Hilfsfunktion Grundstellungsfahrtfunkcja pomocnicza 4 najazd na pozycję podstawową
Grundstellungsfahrt wird durchgeführtMaszyna ustawia się w położeniu wyjściowym
externes Grundstellungsignal fehltBrak zewnętrznego sygnału położenia wyjściowego
Maschine ist nicht in GrundstellungMaszyna nie znajduje się na pozycji wyjściowej.
Tastendruck für Fahrt in GrundstellungNaciśnięcie przycisku celem jazdy do pozycji podstawowej
Schweißanlage befindet sich in GrundstellungInstalacja zgrzewania znajduje się w położeniu wyjściowym
Zylinderschalter Förderer Querhub Stopfenzuführung GrundstellungWłącznik cylindra Przenośnik Mechanizm podnoszenia poprzecznego, podawanie zatyczki, pozycja wyjściowa
die Entladeebene der Werkstückaufnahme fährt in die GrundstellungPoziom wyładowczy uchwytu przedmiotu przesuwa się do pozycji wyjściowej.
nach der eingestellten Zeit fährt die Platte wieder nach oben in die GrundstellungPo nastawionym czasie płyta ponownie przesuwa się w górę do pozycji wyjściowej.
GREIFERSTÖRUNGDER GREIFERKOPF HAT AUFGESETZT:-TASTER QUITTIERUNG GREIFERSTÖRUNG BETÄTIGEN- TASTER START BETÄTIGEN-GREIFERKOPF LÄßT PRODUKT FALLEN UND FÄHRT IN GRUNDSTELLUNGUSTERKA CHWYTAKAGŁOWICA CHWYTAKA OSIADŁA.NACIŚNIJ PRZYCISK KWITOWANIAUSTERKI CHWYTAKA. NACIŚNIJ PRZYCISK START. GŁOWICA CHWYTAKAPUSZCZA PRODUKTY I PRZEMIEJSZCZA SIĘ W POŁOŻENIE WYJŚCIOWE
die Grundstellungsfahrt wird durchgeführtmaszyna wykonuje ruch na pozycję wyjściową.
Anlage macht automatisch GrundstellungsfahrtMaszyna przemieszcza się w położenie wyjściowe.
START betätigen => Automatische Grundstellungsfahrt.Nacisnąć przycisk START => automatyczne ustawianie maszyny w położeniu wyjściowym.
Tippen Sie auf START Grundstellungsfahrt wird durchgeführt.Dotknij przycisku ekranowego START maszyna ustawi się w położeniu wyjściowym.
Maschine fährt in Grundstellung, wenn Kreis grün (=aktiv) istMaszyna przechodzi do położenia wyjściowego, jeśli okrąg jest zielony (=aktywny).
selbstständige Rückstellung in Grundstellung, auf Antriebswelle verstellbarautomatyczny powrót do położenia wyjściowego, przestawianie na wale napędowym
selbstständige Rückstellung in Grundstellung, auf Antriebswelle links oder rechts verstellbarautomatyczny powrót do położenia wyjściowego, przestawianie na wale napędowym z lewej lub prawej strony