"Größe" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Größewielkość
Größerozmiar

Beispieltexte mit "Größe"

maximale GrößeWielkość maksymalna
minimale GrößeWielkość minimalna
englische Größerozmiar angielski
innenauszieher Größewielkość ściągacza wewnętrznego
Größe / Maßewielkości / wymiary
Größe des Abzieherswielkość ściągacza
Größe der Grundplattewielkość płyty stołu
Größe der Standflächewielkość powierzchni podstawy
Zubehör für Größewyposażenie dla wielkośc
Ausführung und Größewykonanie i wielkość
Größe der Partie (l)Wielkość partii (w litrach)
Größe des für die Berechnung herangezogenen Erzkörpers.Wielkość rudy użytej do obliczenia.
Größe der Katalysatoren und Filter (Volumen des Wabenkörpers ± 10 %)rozmiar reaktorów katalitycznych i filtrów (pojemność monolitu ± 10 %);
Größe (falls nach Größen sortiert ist), ausgedrückt durch das Mindest- und Höchstgewicht,Wielkość (jeśli klasyfikowane według wielkości) wyrażona jako masa minimalna i maksymalna.
Größe der teilnehmenden Züchter und Erzeuger: Kleinstunternehmen, kleines Unternehmen, mittleres Unternehmen oder Großunternehmen;wielkość uczestniczących hodowców i producentów: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo lub duże przedsiębiorstwo;
sehr praktische handliche Größepraktyczna, poręczna wielkość
Gefährdungen durch unzureichende GrößeZagrożenia związane z nieodpowiednim rozmiarem
Die Clearingschwelle ist für alle nichtfinanziellen Gegenparteien eine sehr wichtige Größe.Próg rozliczania jest bardzo ważną wielkością dla kontrahentów niefinansowych.
von der Größe der Abbildungrozmiaru wizerunku; lub
Angabe zu Art und Größe des Produkts;oznaczenie typu i wielkości produktu;
Art und Größe der zu verwendenden Nieten;typ i rozmiar nitu, jakiego należy użyć;
Die Größe und das Volumen des Bodenschatzes.Wielkość i objętość złoża.
die Größe und Komplexität der Luftfahrtbranche;rozmiar i złożoność przemysłu lotniczego;
Gabelschlüssel Größe 30 (für Sägeblattwechsel)klucz widełkowy rozmiar 30 (do wymiany brzeszczotu)
Drehspäne und Körner, nach Größe sortiert; PulverOpiłki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru; proszki

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Ambossgrößewielkość kowadła
Aufnahmegrößewielkość zamocowania
Backengrößewielkość szczęk
Blattgrößerozmiar arkuszu
Etikettengrößewielkość etykiety
größere Hubhöhewiększa wysokość podnoszenia
größere Keilriemenspannungzwiększenie naciągnięcia paska klinowego
alle Größenwszystkie wielkości
vier BaugrößenCztery rozmiary
Verfügbare BaugrößenDostępne rozmiary
Vergrößerung (stufenlos)powiększenie (płynne)
vergrößerte Führungsbuchsepowiększone tuleje prowadzące
Vergrößerung der Lupepowiększenie lupy
Verfügbare Baugröße LTFDostępny rozmiar LTF
Vergrößerung mit Strichplattepowiększenie szablonem
Partikelgröße des Fördergutswielkość drobin transportowanego materiału
Verfügbare Baugrößen, StandardausführungDostępne rozmiary w wersji standardowej
größer oder genau gleichwyższa lub dokładnie równa
Größe, ausgedrückt durch das Mindest- und Höchstgewicht,wielkość wyrażona minimalnym i maksymalnym ciężarem owoców,
Größenordnung der Aspekte mit möglichen UmweltauswirkungenSkala aspektów, które mogą wpływać na środowisko
größte Abmessung der optischen Apertur größer als 400 mm,Największy wymiar apertury optycznej jest większy niż 400 mm;
Größere Änderungen des Typs II dürfen erst durchgeführt werden:Zmiany istotne typu II mogą zostać wprowadzone tylko w następujących przypadkach:
Größere Mobilität, geringeres Verkehrsaufkommen, größere SicherheitUsprawniona mobilność, mniejsze zagęszczenie ruchu, większe bezpieczeństwo i ochrona
größte, durch Frequenzsynthese erzeugte Ausgangsfrequenz größer als 43,5 GHz,Maksymalną syntetyzowaną częstotliwością przekraczającą 43,5 GHz;
abhängig von der Baugrößezależna od rozmiaru
abhängig von der Türgrößezależny od wielkości drzwi
Anzahl der Einzelproben in Abhängigkeit von der PartiegrößeLiczba próbek pierwotnych uwarunkowana wielkością partii
einzuführen in Rohre größerwprowadzania w rury większe od
weitere Baugrößen auf AnfragePozostałe rozmiary na zapytanie
zum Erreichen größerer Messtiefen.umożliwia osiąganie większych głębokości pomiarowych.
Federung für größere BodenfreiheitZawieszenie o zwiększonym prześwicie
zur Vergrößerung der Anwendungsbereichedo powiększania zakresu pomiarowego.
Verfügbare Baugrößen, breite AusführungDostępne rozmiary w wersji szerokiej
Einheitsgröße, verstellbar, mit Belüftung.rozmiar uniwersalny, z regulacją i wentylacją.