"Getreideerzeugnis" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Getreideerzeugnisprodukt zbożowy

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Getreideerzeugnisse für den menschlichen VerzehrProdukty zbożowe do spożycia przez ludzi
Die Erstattung berücksichtigt lediglich den Stärkegehalt von Getreideerzeugnissen.Do celów refundacji uwzględnia się jedynie skrobię pochodzącą z produktów zbożowych.
Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestelltPrzetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych
auf der Grundlage von Mais–– der Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt:Otrzymane z kukurydzy–– ane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:
Andere Lebensmittelzubereitungen, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestelltPozostałe przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż
Getreidekörner, anders bearbeitet, Getreidekeime; Lebensmittelzubereitungen aus Getreide oder Getreideerzeugnissen (z. B. Corn Flakes)Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
Getreide und Getreideerzeugnisse für die tierische und die menschliche Ernährung; Ölsaaten und ölhaltige Früchte, Eiweißpflanzen, TrockenfutterZboża i produkty zbożowe przeznaczone do spożycia przez ludzi i na paszę dla zwierząt; nasiona oleiste, uprawy proteinowe, suche pasze