"For-Life-Schmierung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

For-Life-Schmierungsmarowanie na cały okres eksploatacji

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die Lagergruppen sind mit Fett auf Lebensdauer geschmiert (For-Life-Schmierung)Zespoły łożyskowe smarowane są smarem na cały okres żywotności (łożyska bezobsługowe).