"Flussrichtung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Durchflussrichtungkierunek przepływu
Durchflussrichtung des Kugelhahnes beachtenPrzestrzegać kierunku przepływu przez zawór kulkowy!
den betreffenden Kopplungspunkt und die Flussrichtung;właściwy punkt połączenia międzysystemowego i kierunek przepływu;
PCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und FrankreichPWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny między Szwajcarią a Francją
PCI Gastransport in Gegenflussrichtung auf der TENP-Fernleitung in DeutschlandPWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny na rurociągu TENP w Niemczech
der eingeprägte Pfeil auf dem Schmutzfänger sollte in Durchflussrichtung zeigenStrzałka wytłoczona na osadniku zanieczyszczeń powinna być zwrócona w kierunku przepływu.
Gastransport in Gegenflussrichtung am Kopplungspunkt Moffat (Irland/Vereinigtes Königreich)Fizyczny przepływ zwrotny w punkcie połączenia międzysystemowego w Moffat (Irlandia/Zjednoczone Królestwo)
die Durchflussrichtung muss mit dem auf dem Gerät angegebenen Durchflusspfeil übereinstimmenKierunek przepływu musi być zgodny z kierunkiem oznaczonym strzałką na urządzeniu.