"Flugzeug" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Flugzeugsamolot

Beispieltexte mit "Flugzeug"

Flugzeug (bitte genaue Angaben machen )Samolot (proszę podać szczegóły )
das Flugzeug gemäß der MEL des Betreibers betrieben wird odersamolot jest użytkowany zgodnie z wykazem wyposażenia minimalnego (MEL) operatora; lub
das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet undsamolot będzie lądował na najbardziej korzystnej drodze startowej w warunkach bezwietrznych; oraz
Flugzeug ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Flugleistungsklasse zu betreiben.Samolot użytkuje się zgodnie ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi klasy osiągów.
Flugzeug darf nur auf dem Roll- und Vorfeld eines Flugplatzes bewegt werden, wenn die Person am Steuer:Kołowanie samolotu po polu manewrowym lotniska odbywa się wyłącznie wtedy, gdy osoba zasiadająca za sterami:
Flugzeug der vorgewählten Höhe nähert, undostrzeganie załogi lotniczej o zbliżaniu się do wcześniej wybranej bezwzględnej wysokości lotu; oraz
Flugzeug und Triebwerk eine ETOPS-Zulassung für Muster und Zuverlässigkeit für den vorgesehenen Flugbetrieb vorliegt,dana kombinacja samolot/silnik posiada projekt typu dla operacji ETOPS oraz zatwierdzenie niezawodności dla zamierzonej operacji;
Flugzeug und dessen Triebwerke entsprechend den notwendigen Zuverlässigkeitskriterien gewartet werden undwprowadzono zbiór warunków mających zapewnić utrzymywanie samolotu i jego silników w stanie pozwalającym na spełnianie niezbędnych kryteriów niezawodności; oraz

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Militärflugzeugelotnictwo wojskowe
Kampfflugzeugsamolot bojowy
Bombenflugzeugsamolot bombowy
Flugzeugträgerlotniskowiec
Bombenflugzeugbombowiec
Flugzeuge mit Strahlturbinenantrieb.samoloty napędzane silnikami turboodrzutowymi.
Die Flugzeugmasse darfMasa samolotu:
Flugdatenanalyse — FlugzeugeMonitorowanie parametrów lotu — samoloty
Betriebsstoffmengen — FlugzeugeZapas paliwa i oleju – samoloty
Emissionsfaktoren für FlugzeugtreibstoffeWspółczynniki emisji CO2 dla paliwa lotniczego
Bestimmungsausweichflugplätze — FlugzeugeLotniska zapasowe dla lotniska docelowego – samoloty
Flugzeuge und Hubschrauber fürsamolotów i śmigłowców wykorzystywanych do:
Flugzeuge müssen ausgerüstet seinSamoloty wyposaża się w:
Flugzeuge mit einer MCTOM über 5700 kg undsamoloty o maksymalnej certyfikowanej masie startowej (MCTOM) większej niż 5700 kg; oraz
Flugzeuge ohne Druckkabine mit einer MCTOM über 5700 kg undsamoloty z kabiną bez hermetyzacji o maksymalnej certyfikowanej masie startowej (MCTOM) większej niż 5700 kg; oraz
Flugzeuge, wenn sie mit eingeschaltetem Triebwerk betrieben werden, undsamolotów, jeżeli są napędzane silnikiem; oraz
Flugzeuge müssen mit mindestens einem Handfeuerlöscher ausgerüstet sein:Samoloty wyposaża się w co najmniej jedną gaśnicę ręczną:
Flugzeuge müssen mit mindestens einem Handfeuerlöscher im Cockpit ausgerüstet sein.Kabinę załogi lotniczej w samolocie wyposaża się w co najmniej jedną gaśnicę ręczną.
Verwendung von Headsets — FlugzeugeUżywanie słuchawek nagłownych — samoloty
Auswahl von Flugplätzen — FlugzeugeDobór lotnisk — samoloty
Beschränkungen der Startmasse — FlugzeugeOgraniczenia masy startowej – samoloty
Luftschiffe den Segelflugzeugen und Ballonen;sterowce dają pierwszeństwo drogi szybowcom i balonom;
drei Flugzeughallen und der Flugabwehrsimulator;trzy hangary i symulator obrony powietrznej,
Weitere Angaben: Stellt Ultraleichtflugzeuge her.Inne informacje: produkuje mikroświatła.
Spezifikation abgelegener Flugplätze — FlugzeugeSpecyfikacja lotnisk izolowanych – samoloty