"Fleck" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Fleckplama

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Graue Flecken: eingehendere Prüfung erforderlichObszary szare: potrzeba dokonania bardziej szczegółowej oceny
Schwarze Flecken: staatliches Handeln nicht erforderlichObszary czarne: interwencja państwa nie jest potrzebna
außerdem gelten als Flecken alle tiefen schwarzen Rillen.głębokie czarne prążki są również uznawane za plamy.
Schwarze NGA-Flecken:: staatliches Handeln nicht erforderlichCzarne obszary NGA: interwencja państwa nie jest potrzebna
Graue NGA-Flecken: Notwendigkeit einer detaillierteren AnalyseSzare obszary NGA: potrzeba bardziej szczegółowej analizy
Sonderfall: bestehende schwarze Flecken (Breitbandgrundversorgung) — weitere BestimmungenSzczególny przypadek istniejących czarnych obszarów (w zakresie podstawowej infrastruktury szerokopasmowej): dodatkowe gwarancje
die Flecken können von unterschiedlicher Färbung sein (schwärzlich, rötlich, braun usw.);plamy mogą mieć różny kolor (czarniawy, czerwonawy, brązowy);