"Fernsehen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Fernsehentelewizja

Beispieltexte mit "Fernsehen"

europaweites Fernsehentelewizja europejska
hochauflösendes Fernsehentelewizja wysokiej rozdzielczości
Das Fernsehen war zunächst bestimmten Anbietern vorbehalten.Telewizja była tradycyjnie koncesjonowaną dziedziną działalności.
Prozentsatz europäischer audiovisueller Werke in Kinos, im Fernsehen und auf digitalen Plattformen;odsetek europejskich dzieł audiowizualnych prezentowanych w kinach, w telewizji i na platformach cyfrowych;
Kino und Fernsehen gehören zu den universellen Unterhaltungsmedien, die weltweit das Leben vieler Menschen nachhaltig beeinflussen.Kino i programy telewizyjne to dwa najbardziej uniwersalne środki masowego przekazu dostarczające rozrywki, które mają potężny wpływ na wielką liczbę osób na całym świecie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kabelfernsehentelewizja kablowa
audiovisuelle Medien (Fernsehen und Rundfunk),media audiowizualne (telewizja i radio),
Sendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, mit eingebautem EmpfangsgerätUrządzenia nadawczo-odbiorcze do radiofonii i telewizji
Kommt die Beihilfe unmittelbar der Produktion eines kulturellen Werks (für Kinos oder Fernsehen) zugute?Czy pomoc ma bezpośredni, pozytywny wpływ na tworzenie utworów o treściach kulturowych (na rzecz kina lub telewizji)?
Tunerblöcke für CTV/VCR und Empfangsgeräte für Kabelfernsehen (Videotuner für mehrfarbiges Bild) (ohne solche, die Hochfrequenz-Fernsehsignale isolieren)Bloki tunerów dla telewizji kolorowej lub magnetowidów i urządzeń odbiorczych telewizji kablowej (tunery do wizji kolorowej) (z wyłączeniem urządzeń, które wyodrębniają sygnały telewizyjne o wysokiej częstotliwości)