"Fassungsvermögen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Fassungsvermögenpojemność

Beispieltexte mit "Fassungsvermögen"

Fassungsvermögen der Patronepojemność naboju
mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 lO pojemności przekraczającej dwa litry
mit einem Fassungsvermögen von 50 l oder mehrO pojemności 50 l lub większej
mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 lO pojemności mniejszej niż 50 l
Die Schüssel hat ein Fassungsvermögen von etwa 700 ml.Pojemność miski wynosi w przybliżeniu 700 ml.
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lPojemniki do aerozoli, z aluminium, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów
Ausgleichsbehälter mit einem maximalen Fassungsvermögen von 40 lZbiornik wyrównawczy o maksymalnej pojemności 40 litrów.
für einen Druck von mindestens 165 bar, mit einem Fassungsvermögen vonDla ciśnienia o wartości 165 barów lub większej, o pojemności

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

andere mit einem Fassungsvermögen von 1000 l oder mehr andere mit einemPozostałe o pojemności 1000 litrów lub większej
Trockner mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr als 10 kgSuszarki o pojemności jednorazowej przekraczającej 10 kg suchej bielizny
mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr als 6 kg bis 10 kgO pojemności jednorazowej przekraczającej 6 kg, ale nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny
Die Ware hat eine Höhe von rund 20 cm und ein Fassungsvermögen von 300 ml.Produkt ma wysokość około 20 cm i pojemność 300 ml.
einem Fassungsvermögen von 18 Liter oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Litero pojemności 18 litrów lub większej, ale nie większej niż 50 litrów
Für das Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters gilt eine Toleranz von ± 10 %.pojemność zbiornika paliwa ma tolerancję ± 10 %;
Zeichnung des Kraftstoffbehälters mit Angabe des Fassungsvermögens und des Werkstoffs: …Rysunek zbiornika paliwa z podaniem pojemności i materiału: …