"Füllstand" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Füllstandpoziom napełnienia

Beispieltexte mit "Füllstand"

Füllstand Trommelpoziom napełnienia bębna
Füllstand Trichter StufenförderStan napełnienia leja transportera stopniowego
Füllstand in der Schwimmerkammer: …Poziom komory pływakowej: …
Sensor Förderer Füllstand OKCzujnik poziomu oleju w przenośniku taśmowym OK
der Füllstand des Reagensbehälters,poziom odczynnika w zbiorniku znajdującym się w pojeździe;
Das Warnsystem muss mit sinkendem Füllstand das Signal verstärken.Intensywność ostrzegania musi narastać w miarę opróżniania zbiornika odczynnika.
Die Steuerung gibt die Förderintervalle solange frei, bis der Füllstand im Maschinentrichter wieder erreicht ist.Sterownik uwalnia przedziały czasowe transportowania tak długo, aż zostanie znów osiągnięty stan napełnienia w leju maszyny.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

FüllstandanzeigeWskaźnik napełnienia
Füllstandssensorczujnik napełnienia
Füllstandssensorczujnik poziomu napełnienia
Füllstandsmeldersygnalizator stanu napełnienia
Warnung-Füllstandostrzeżenie przed niedomiarem wody
Füllstandsmelder einbauenzamontowanie sygnalizatora stanu napełnienia
interner Füllstandsmelderwewnętrzny sygnalizator stanu napełnienia
externer Füllstandsmelderzewnętrzny sygnalizator stanu napełnienia
Ölfüllstand leerBrak oleju
den Füllstandsmelder einbauenzamontować sygnalizator stanu napełnienia
Tauschen des Füllstandsmelderswymiana sygnalizatora stanu napełnienia
Sensor zur Füllstandsüberwachungczujnik kontroli poziomu
Einbau/Wechsel Füllstandsmelder Maschinentrichtermontaż/wymiana sygnalizatora stanu napełnienia leja maszyny
Füllstandsmelder vom Fördergutbehälter demontieren.Zdemontować sygnalizator stanu napełnienia ze zbiornika transportowanego materiału.
Füllstandsmelder prüfen, wenn nötig justieren oder austauschen.Sprawdzić sygnalizator stanu napełnienia, w razie potrzeby skalibrować lub wymienić.
Gerät mit externem FüllstandsmelderUrządzenie z zewnętrznym sygnalizatorem stanu napełnienia
Bei einem Gerät mit FüllstandsmelderW przypadku urządzeń z sygnalizatorem stanu napełnienia
ohne Verschlüsse und Füllstandsmelderbez zamknięć i sygnalizatora stanu napełnienia
Bei Geräten mit externem FüllstandsmelderW przypadku urządzeń z zewnętrznym sygnalizatorem stanu napełnienia
Den Stecker am Füllstandsmelder einstecken.Wsadzić wtyczkę do sygnalizatora stanu napełnienia.
Kabelstecker vom Füllstandsmelder abnehmen.Zdjąć wtyczkę kablową z sygnalizatora stanu napełnienia.
den Füllstandsmelder vom Fördergutbehälter demontieren.zdemontować sygnalizator stanu napełnienia ze zbiornika transportowanego materiału.