"Erntemaschine" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Erntemaschineżniwiarka

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Erntemaschinen und -geräte (ohne Mähdrescher, Maschinen zum Ernten von Wurzel- oder Knollenfrüchten, Feldhächsler)Maszyny do zbioru (z wyłączeniem kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru roślin okopowych, silosokombajnów)
Teile für Erntemaschinen und Dreschmaschinen, a. n. g.Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)
Andere Erntemaschinen, -apparate und -geräte; Dreschmaschinen und -geräteMaszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Maschinen zum Ernten von Wurzel- oder Knollenfrüchten (ohne Kartoffelerntemaschinen, Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen)Maszyny do zbioru roślin okopowych (z wyłączeniem kopaczek do ziemniaków i kombajnów ziemniaczanych, ogławiaczy buraków i kombajnów buraczanych)