"Erhöhung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Erhöhungwzrost

Beispieltexte mit "Erhöhung"

Erhöhung der Zellzahl in Kontrollkulturen Ende — Beginnwzrost liczby komórek w hodowlach kontrolnych liczba końcowa – liczba początkowa
Erhöhung der Kapazität der Fernleitung Klaipeda — Kiemenai in LitauenZwiększenie przepustowości gazociągu Kłajpeda-Kiemenai na Litwie
Erhöhung der Effizienz des Verwaltungs- und Justizsystems sowie der Insolvenzverfahren.Należy usprawnić system administracyjny i sądowy oraz procedury związane z upadłością.
Erhöhung der nominellen Gesamtarbeitskosten unter Berücksichtigung normaler LohnerhöhungenWzrost całkowitych nominalnych kosztów pracy po uwzględnieniu zwykłego wzrostu płac
Erhöhung der Anerkennung des Netzwerks unter der KMU-Population gegenüber den AusgangswertenZwiększenie rozpoznawalności Sieci wśród ogółu MŚP w stosunku do punktu odniesienia.
Erhöhung der Gesamtzahl neuer Produkte/Dienste gegenüber den Ausgangswerten (Erstmessung) Einzelziel:Zwiększenie łącznej liczby nowych produktów/usług w stosunku do punktu odniesienia (wstępna ocena).
Erhöhung der Gesamtarbeitskosten (Lohnerhöhungen und Abgabensteigerungen) im Vergleich zu normalen LohnerhöhungenWzrost całkowitych kosztów pracy (wzrost płac i opodatkowania) w porównaniu do zwykłego wzrostu płac
Ein Einführer beantragte eine Berichtigung um 25 % statt um 10 %, nannte jedoch keine objektive Begründung für diese Erhöhung.Jeden z importerów stwierdził, że należałoby przyjąć korektę wynoszącą nie 10 %, a 25 %, jednak nie dostarczył obiektywnego uzasadnienia powyższej wartości.
Maximale Erhöhung in jeder Kategorie.Maksymalne zwiększenie w którejkolwiek kat.
der Erhöhung der Flughafenkapazitäten,zwiększanie przepustowości portów lotniczych;
Aufsatzlupe zur Erhöhung der Vergrößerunglupa nasadowa służąca do zwiększenia powiększenia
die Erhöhung der Sicherheit durch Grenzüberwachung;zwiększeniu ochrony poprzez zarządzanie granicami;
Anzahl der Vorhaben zur Erhöhung der Speicherkapazität;liczby projektów zwiększających zdolność magazynowania;
Zuckerrübenfasern tragen zur Erhöhung des Stuhlvolumens beiBłonnik z buraków cukrowych przyczynia się do zwiększenia masy stolca
jede anschließende Erhöhung oder Senkung der Steuerbemessungsgrundlage;wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Scharniererhöhungpodwyższenie zawiasy
Druckerhöhungzwiększenie ciśnienia
Kapitalerhöhungpodwyższenie kapitału
Arbeitsfolgenerhöhung erwartetoczekiwane przejście do kolejnej procedury
Lebensdauer-Erhöhung der Maschinen-Spindelzwiększona żywotność wrzeciona maszyny
Erhöhung des Anteils der Unionsbürger, die gern selbständig wären, gegenüber den AusgangswertenWzrost odsetka obywateli Unii zainteresowanych pracą na własny rachunek w stosunku do punktu odniesienia.
Erhöhung der gesamten Abgabenlast aufgrund erhöhter Abgaben (Auswirkungen von Lohnerhöhungen nicht berücksichtigt)Wzrost całkowitego obciążenia podatkowego z tytułu zwiększenia stawek opodatkowania (nie wliczono skutków wzrostu płac)
Erhöhung der nominellen Arbeitskosten aufgrund einer Erhöhung der Abgabensätze (Lohnerhöhungen nicht berücksichtigt)Wzrost nominalnych kosztów pracy wyłącznie z tytułu zwiększenia stawek opodatkowania (nie wliczono wzrostu płac)
Erhöhung der Anzahl der Mitgliedstaaten, die an im Rahmen des COSME-Programms geförderten grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten teilnehmen, gegenüber den AusgangswertenZwiększenie liczby państw członkowskich uczestniczących w ponadnarodowych projektach w zakresie współpracy finansowanych w ramach programu COSME w stosunku do punktu odniesienia
Beteiligung vor der vorgeschlagenen KapitalerhöhungUdział przed proponowanym podwyższeniem kapitału
Beteiligung nach der vorgeschlagenen KapitalerhöhungUdział po proponowanym podwyższeniu kapitału
PCI Kapazitätserhöhung an der Grenze DK-DEPWZ Zwiększenie przepustowości na granicy duńsko-niemieckiej
Komunikat - 35 Arbeitsfolgenerhöhung erwartetKomunikat 35 Oczekiwane przejście do kolejnej procedury
eine Erhöhung der Zahl von Analysen je Stoffstrom;zwiększenie liczby analiz przypadającej na strumień materiałów wsadowych;
Die etwaige durch die Änderung bedingte Preiserhöhung.W stosownych przypadkach, wzrost ceny spowodowany modyfikacją.
Eine weitere Kapitalerhöhung und ein weiteres Gesellschafterdarlehenponowne podwyższenie kapitału oraz kolejna pożyczka udziałowca
C2 Möglichkeiten zur Erhöhung der Effizienz des Stützungsprogramms.“C2 Sposoby zwiększenia efektywności programu wsparcia.”.
Benzinzusätze, besonders formuliert zur Erhöhung der Oktanzahl von Benzin.Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny.