"Epidemiologie" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Epidemiologieepidemiologia

Beispieltexte mit "Epidemiologie"

Modul SI: Epidemiologie der Indikation(en) und Zielpopulation(en)Moduł SI: Epidemiologia wskazań i populacje docelowe
Epidemiologie von Zoonosen wiederbenannt werden.Z tego względu to laboratorium powinno być ponownie wyznaczone na wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Epidemiologie.Śledzenie na bieżąco osiągnięć w dziedzinie epidemiologii salmonelli.