"Einfuhr" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Einfuhrimport

Beispieltexte mit "Einfuhr"

Einfuhr (EU)przywóz (UE)
vorübergehende Einfuhrprzywóz czasowy
Einfuhr (in t)Przywóz (w tonach)
Einfuhr von Tabak nach den Kanarischen InselnPrzywóz tytoniu na wyspy kanaryjskie
Einfuhr von in Anhang II aufgeführten Gütern:Przywóz towarów określonych w załączniku II
Einfuhr bestimmter zusammengesetzter ErzeugnissePrzywóz niektórych produktów złożonych
Einfuhr oder Verpackungsbetrieb oder GroßhandelImport lub zakład pakujący lub hurtownik
Einfuhr von zur Raffination bestimmtem RohzuckerPrzywozy cukru surowego do rafinacji
Einfuhr oder Herstellung/Verpackung oder GroßhandelImport lub produkcja/pakowanie lub hurt
Einfuhr von Samen und Embryonen von Schafen und ZiegenPrzywóz nasienia i zarodków owiec i kóz
Erstattung bei der Einfuhrrefundacja importowa
Abschöpfung bei der Einfuhrcło importowe
Muster der Veterinärbescheinigungen für die EinfuhrWzory świadectw weterynaryjnych stosowanych w przywozie
Zucker — außerordentliche und industrielle EinfuhrCukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu
Fleischerzeugnisse/Behandelte Mägen, Blasen und Därme zur EinfuhrProdukty mięsne, przetworzone żołądki, pęcherze i jelita przeznaczone do przywozu
Für die Einfuhr nach PortugalMa zostać przywieziona do Portugalii
Für die Einfuhr nach Spanien.Ma zostać przywieziona do Hiszpanii
Vorzeitige Einfuhr von ErsatzerzeugnissenUprzedni przywóz produktów zamiennych
Gilt nur für die Einfuhr behandelter Därme.Stosuje się wyłącznie w przypadku przywozu przetworzonych jelit.
Veterinärbescheinigung für die Einfuhr in die EUŚwiadectwo weterynaryjne dla UE
über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikaliendotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
Bedingungen für die Einfuhr lebender Weichtiere zum VerzehrWarunki związane z przywozem żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Einfuhrkreditkredyt importowy
Einfuhrlizenzlicencja importowa
Einfuhrmonopolmonopol importu
Einfuhrpolitikpolityka importowa
Einfuhrpreiscena importowa
Einfuhrmenge (in t)Wielkość przywozu (w tonach)
Einfuhren aus ThailandWielkość przywozu z Tajlandii
Einfuhren aus ArgentinienPrzywóz z Argentyny
Einfuhren aus DrittländernPrzywóz z państw trzecich
Einfuhr- und ausfuhrlizenzenPozwolenia na przywóz i wywóz
Ersetzung von Einfuhrenzastępowanie importu
Nicht gedumpte EinfuhrenPrzywóz po cenach niedumpingowych
Ermittlung der EinfuhrmengeUstalenie wielkości przywozu
Erteilung der EinfuhrlizenzenWydawanie pozwoleń na przywóz
Ausgleichszoll als EinfuhrhemmnisCło antysubsydyjne jako bariera dla przywozu
Einfuhrmengen (in Mio. m2)Wielkość przywozu (w mln m2)
Einfuhren aus anderen LändernPrzywóz z innych państw
Einfuhren von Schafen und ZiegenPrzywóz owiec i kóz
Einfuhren aus den betroffenen LändernPrzywóz z państw, których dotyczy postępowanie
Einfuhren aus Drittländern (in 1000 m2)Przywóz z państw trzecich (1000 m2)
Einfuhren des Wirtschaftszweigs der UnionPrzywóz realizowany przez przemysł unijny
Einfuhrzollbefreiung für männliche JungrinderZwolnienie z przywozowych należności celnych w odniesieniu do młodych samców bydła
Marktanteil der gedumpten EinfuhrenUdział w rynku przywozu po cenach dumpingowych
Volumen, Marktanteil und EinfuhrpreiseWielkość, udział w rynku i ceny przywozu
Auswirkung der subventionierten EinfuhrenWpływ przywozu subsydiowanego
AUSWIRKUNGEN DER SUBVENTIONIERTEN EINFUHRENWPŁYW PRZYWOZU SUBSYDIOWANEGO
Durchschnittspreis der gedumpten Einfuhren:Średnia cena w przywozie produktów po cenach dumpingowych:
Durchschnittspreise der gedumpten EinfuhrenŚrednie ceny przywozu po cenach dumpingowych
nichtkontingentierte präferentielle Einfuhren gemäßprzywozu preferencyjnego niepodlegającego kontyngentom, o którym mowa w: