"Ecke" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Eckekąt

Beispieltexte mit "Ecke"

Die geografische Position der linken unteren Ecke der Gitterzelle.Położenie geograficzne dolnego lewego narożnika komórki siatki.
Im Falle eines Alarms wird ein Warndreieck in der oberen rechten Ecke angezeigt.W przypadku alarmu w górnym prawym narożniku zostaje wyświetlony trójkąt ostrzegawczy.
Die Seiten des Schriftsatzes sind in der rechten oberen Ecke fortlaufend zu nummerieren.kartki pisma procesowego muszą być kolejno ponumerowane w prawym górnym rogu.
In beiden Fällen muss die angegebene Position die linke untere Ecke der Zelle bezeichnen.W obu przypadkach podane położenie jest położeniem geograficznym dolnego lewego narożnika komórki.
nach Auswertung der Daten ist das Ergebnis in der oberen rechten Ecke des Hauptfensters ersichtlichPo przeprowadzeniu analizy danych, wynik pojawia się górnym, prawym rogu okna głównego.
Die Alarmnachricht wird in der oberen rechten Ecke der Anzeige in Form eines Warndreiecks angezeigt.Wiadomość alarmowa wyświetlana jest w górnym prawym rogu wyświetlacza w postaci trójkąta ostrzegawczego.
durch einen Klick in die linke obere Ecke des Ergebnisfeldes wird der gesamte Ergebnisbereich markiertPojedyncze kliknięcie lewego górnego narożnika pola wyników powoduje zaznaczenie całego obszaru wyników.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Anschlusssteckerwtyczka przyłączeniowa
Eckenmaßewymiary z narożnikiem
Haltesteckerzatyczka
Schneckengewindeschellenopaski zaciskowe
Steckerwtyczka
ungültige Mastersegmentstreckenieprawidłowa ścieżka segmentu master
mit Deckelz pokrywą
Pumpe einsteckenpodłączyć pompę
Kunststoffdeckel zupokrywa z tworzywa sztucznego do
mit Schneckengewindez przekładnią ślimakową
Ballaststütze hochsteckenzdemontować wspornik balastu
frei wählbare Taststreckedowolny wybór odcinka pomiarowego
Aufzeichnungen zur PrüfstreckeDokumentacja dotycząca nawierzchni badawczej
Systemdaten für Programmierzweckedane systemowe do programowania
Infrarot-Diagnoseschnittstelle für Servicezweckeinterfejs diagnostyczny na podczerwień służący do celów serwisowych
Klemmen / SteckerZaciski / wtyczki
Deckel für Tragekastenpokrywy skrzynek narzędziowych
Ersatzbecher mit Deckelpojemnik wymienny z pokrywą
Dokumentenfach im Deckelschowek na dokumenty w pokrywie
Abdeckelement für Bohrungenzaślepka do otworów
Filme für grafische ZweckeFilm do grafiki artystycznej
Einziges Gebiet für VersandzweckeJednolite terytorium do celów tranzytu
gedachte Linie auf der Prüfstreckewirtualna linia na torze badawczym
Zugelassener Empfänger für TIR-ZweckeUpoważniony odbiorca do celów TIR
Wickeldrähte für elektrotechnische ZweckeDrut nawojowy do zastosowań elektrycznych
Elektrodiagnoseapparate für medizinische ZweckeAparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
Flüssigkeitspumpen für bestimmte VerwendungszweckePompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
mit Deckel aus Edelstahlz pokrywą ze stali stopowej
Bolzen stecken und absichernWetknąć trzpienie i zabezpieczyć
Ist der Netzstecker eingesteckt?Czy włożona jest wtyczka sieciowa?
Fokussierung erfolgt über Schneckengangogniskowanie odbywa się za pośrednictwem przekładni ślimakowej
konventionelle Eisenbahnstrecke / beendetKolej konwencjonalna / Zakończone
konventionelle Eisenbahnstrecke / geplantKolej konwencjonalna / Planowane
konventionelle Eisenbahnstrecke / auszubauenKolej konwencjonalna / Do rozbudowy