"Durchgang" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Durchgangprześwit

Beispieltexte mit "Durchgang"

Durchgang max.prześwit max
freier Durchgang beim Fräsen und Bohrenwolne przejście podczas frezowania i wiercenia
Tabellarische Darstellung der Daten aus Einzelproben für jeden Durchgang und jede Replikatmessung;tabelaryczne zestawienie danych dotyczących pojedynczych badanych substancji chemicznych dla każdej serii i każdego powtarzalnego pomiaru,
Darüber hinaus sollten für jeden Durchgang die Mittelwerte ± Standardabweichung übermittelt werden.Ponadto należy zgłosić średnie ± odchylenie standardowe dla każdej serii.
Das bedeutet, dass jeder einzelne ungültige Durchgang eine ganze Durchgangsfolge von drei Durchgängen ungültig macht.Oznacza to, że pojedyncza nieważna seria unieważnia całą sekwencję składającą się z trzech serii.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Durchgangsbohrungotwór przelotowy
Durchgangsprüfbereichzakres pomiarowy przejścia
Durchgangsprüfungtester ciągłości obwodu
Ventildurchgangprześwit zaworu
Durchgangsverkehrtranzyt
freier Kugeldurchgangswobodny przepływ kulki
Durchgangs- und Leitungsprüferwskaźnik przejść i przewodności
Durchgangs- und Grundlochgewindegwint przelotowy i nieprzelotowy
Ausführung für Durchgangsbohrungenwykonanie do otworów przelotowych
Prozent Siebdurchgang (Massenanteil)% przechodzenia przez sito (masowo)
Durchgangsriss in einem Reibring;pęknięcie całkowite któregoś z pierścieni ciernych;
Digital Spannungs- und Durchgangsprüfercyfrowy tester ciągłości obwodu / napięcia
Rohrgewinde DIN ISO 228, für Durchgangsgewindegwint rurowy DIN ISO 228, do gwintów przelotowych
Geeignet bis zu einem freien Kugeldurchgang von bis zu 110 mmPrzystosowana do swobodnego przepływu kulki do 110 mm
metrisches ISO-Gewinde DIN 13, für Durchgangsloch, in Kassettegwint metryczny ISO DIN 13, do gwintów przelotowych, w kasecie
metrisches ISO-Gewinde DIN 13, für Durchgangsloch und Grundloch, in Kassettegwint metryczny ISO DIN 13, do gwintów przelotowych i nieprzelotowych, w kasecie
Unternummer 1A004.d. erfasst nicht kontaktlose Durchgangs-Sicherheitsschleusen.Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczeństwa.
Alle 20 Referenzsubstanzen sollten mindestens eine vollständige Durchgangsfolge haben.W odniesieniu do wszystkich spośród 20 chemicznych substancji odniesienia powinno się dysponować co najmniej jedną kompletną sekwencją serii.