"Durchführbarkeitsstudie" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Durchführbarkeitsstudiestudium wykonalności

Beispieltexte mit "Durchführbarkeitsstudie"

Einige befinden sich noch in einer frühen Phase (Phase der Vor-Durchführbarkeitsstudie, der Durchführbarkeitsstudie oder der Bewertung).Niektóre z nich nadal znajdują się na wczesnych etapach, tzn. etapach poprzedzających studium wykonalności, w trakcie studium wykonalności lub w trakcie oceny.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Beihilfen für technische DurchführbarkeitsstudienPomoc przeznaczona na techniczne studia wykonalności
Definitionsphase oder Durchführbarkeitsstudien …Etap definiowania lub studium wykonalności: …
Vergabe des Auftrags für die Durchführbarkeitsstudie;Zlecenie studium wykonalności;
im Falle von Projektbeihilfen [41] und Durchführbarkeitsstudien:na potrzeby pomocy dla projektów [41] oraz realizację studiów wykonalności:
vorgenommene Durchführbarkeitsstudien – einschließlich Analyse der Optionen – und die Ergebnisse;wykonanych studiów wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyników;
Bereitstellung ausreichender personeller und finanzieller Mittel für den Staatsgerichtshof. (Empfehlung der Durchführbarkeitsstudie)Należy zapewnić odpowiednie zasoby finansowe i personel dla Sądu Krajowego. (Zalecenie zawarte w analizie możliwości wykonania)
Fortsetzung der strukturpolitischen Reform mit Blick auf die Rationalisierung der Polizeidienste. (Empfehlung der Durchführbarkeitsstudie)Należy kontynuować reformę strukturalną policji mając na celu racjonalizację służb policyjnych. (Zalecenie zawarte w analizie możliwości wykonania)