"Druckbegrenzungsventil" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Druckbegrenzungsventilzawór ograniczenia ciśnienia

Beispieltexte mit "Druckbegrenzungsventil"

Druckbegrenzungsventil 520 bar zum Schutz vor Überlastungzawór bezpieczeństwa 520 bar chroniący przed przeciążeniem
das betriebsinterne Druckluftnetz sollte mit einem Druckbegrenzungsventil ausgerüstet seinWewnątrzzakładową instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w zawór ograniczenia ciśnienia

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Unterschiedliche Druckbegrenzungsventile und ManometerRóżnego rodzaju zaworu ograniczające ciśnienie i manometry
das Verstellen von Druckbegrenzungsventilen, Überdruckventilen und Druckschalternprzestawiać zaworów ograniczeń ciśnienia, zaworów nadmiarowych i presostatów.