"Dreieck" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Dreiecktrójkąt

Beispieltexte mit "Dreieck"

Das blinkende Dreieck weist auf einen Materialmangel hin.Migający trójkąt informuje o braku materiału.
Texte, die zum Handeln auffordern, sind durch ein Dreieck markiert.Teksty, które nakazują wykonanie jakichś czynności znakowane są trójkątem

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Dreieckschleiferszlifierki trójkątne
Warndreiecktrójkąt ostrzegawczy
aus Hartgestein, Dreieckformz granitu, kształt trójkątny
Winkelnormale 90°, Dreieckformwzorce kąta 90° kształt trójkątny
hintere Rückstrahler, nichtdreieckigTylne światła odblaskowe, inne niż trójkątne:
vordere Rückstrahler, nichtdreieckig:Przednie światła odblaskowe, inne niż trójkątne:
seitliche Rückstrahler, nichtdreieckig:Boczne światła odblaskowe, inne niż trójkątne:
Stern-Dreieckschalter auf "Stern" schaltenPrzełączyć przełącznik gwiazda-trójkąt do pozycji "gwiazda".
drehen Sie den Stern-Dreieckschalter auf "Y"Obrócić przełącznik gwiazda-trójkąt do pozycji "Y".
Die Spitze des Dreiecks muss nach oben gerichtet sein.Wierzchołek trójkąta musi być skierowany do góry.
Hinterer nichtdreieckiger Rückstrahler (Regelung Nr. 3)Światło odblaskowe tylne, inne niż trójkątne (regulamin nr 3)
Vorderer nichtdreieckiger Rückstrahler (Regelung Nr. 3)Światło odblaskowe przednie, inne niż trójkątne (regulamin nr 3)
Seitlicher nichtdreieckiger Rückstrahler (Regelung Nr. 3)Światło odblaskowe boczne, inne niż trójkątne (regulamin nr 3)
Sie darf von Dreiecken eines TIN-Modells nie geschnitten werden.Trójkąty w modelu TIN nie mogą jej przecinać.