"Drehrichtung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Drehrichtungkierunek obrotów

Beispieltexte mit "Drehrichtung"

Drehrichtung "Mitlauf"kierunek obrotów „bieg współbieżny”
Drehrichtung "Gegenlauf"kierunek obrotów „bieg przeciwbieżny”
Drehrichtung der Bürstekierunek obrotów szczotki
Drehrichtung der Rundbürstekierunek obrotów szczotki okrągłej
Drehrichtung falsch, Heizung defektBłędny kierunek obrotów, grzanie uszkodzone
Drehrichtung des Sägeblattes testenKontrola kierunku obrotu brzeszczotu
Drehrichtung des Sägeblattes überprüfenSprawdzić kierunek obrotu brzeszczotu.
Drehrichtung links = Sägeband läuft nach vornKierunek obrotu w lewo piła taśmowa obraca się do przodu
Drehrichtung rechts = Sägeband läuft nach hintenKierunek obrotu w prawo piła taśmowa obraca się do tyłu
Drehrichtung von links gesehen im Uhrzeigersinn (Richtungspfeil auf der Sägehaube)Kierunek obrotów widziany z lewej jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (strzałka kierunku na osłonie pilarki).
Drehrichtung des Sägeblattes (Pfeil auf dem Blatt) mit Pfeil auf der Sägehaube abstimmen (Gleichlaufsägen)Kierunek obrotu brzeszczotu (strzałka na brzeszczocie) musi być zgodny z kierunkiem strzałki na kołpaku brzeszczotu (cięcie synchroniczne).
Sägeband hat falsche DrehrichtungZły kierunek obrotu piły taśmowej
Pumpe läuft in falscher Drehrichtungpompa ma niewłaściwy kierunek obrotów
DrehrichtungObojętnie jaka jest kolejność faz źródła zasilania elektrycznego, pompa zawsze obraca się we właściwym kierunku.
falsche Drehrichtung des Sägeblattesnieprawidłowy kierunek obrotu tarczy piły
bei erstem Anlauf Drehrichtung prüfenPrzy pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić kierunek obrotów!
schaltet die Drehrichtung der Kartonbahn nach linksPowoduje włączenie kierunku obrotów toru transportu kartonów w lewo.
Überprüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblattes.Sprawdzić kierunek obrotów tarczy piły.
schaltet die Drehrichtung der Kartonbahn nach rechtsPowoduje włączenie kierunku obrotów toru transportu kartonów w prawo.
Zum Regenerieren kehrt das Gebläse die Drehrichtung um.W celu regeneracji, nadmuch zmienia kierunek obrotów.
bei einer 400 V-Maschine kann die Drehrichtung des Sägebandes falsch seinW maszynie zasilanej napięciem 400 V kierunek obrotu piły taśmowej może być nieprawidłowy.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Drehrichtungswechselzmiana kierunku obrotu
Drehrichtungsautomatikautomatyka kierunku obrotów
Drehrichtungspfeilestrzałek kierunków obrotu
drehrichtungsunabhängig einsetzbarmożliwość zastosowania niezależnie od kierunku obrotów
drehrichtungsunabhängige Spannsicherheitbezpieczeństwo zaciskania niezależne od kierunku obrotów
nach dem Drehrichtungstestpo teście kierunku obrotów
Drehrichtungspfeil am Sägeblatt beachtenZwrócić uwagę na strzałkę kierunku obrotu na brzeszczocie -
Drehrichtungstest nicht eindeutig erkanntWynik testu kierunku obrotów nie jest jednoznaczny
Drehrichtungstest nach Regeneration nicht eindeutig.Test kierunku obrotów po regeneracji nie jest jednoznaczny.
Drehrichtungswechsel des Sägeblattes nicht vergessenPamiętać o zmianie kierunku obrotu brzeszczotu
Drehrichtungspfeil am Sägeblatt und an der Haube müssen übereinstimmenStrzałki określające kierunek obrotu na tarczy piły i osłonie muszą być ze sobą zgodne!
Drehrichtungspfeile am Sägeblatt und an der Haube müssen übereinstimmenStrzałki kierunków obrotu na brzeszczocie i na kołpaku muszą wskazywać w tym samym kierunku.
Drehrichtungspfeile am Sägeblatt und an der Haube müssen übereinstimmenstrzałki kierunków obrotu na tarczy piły i osłonie muszą być ze sobą zgodne.
Abschalten Klappen- und DrehrichtungstestWyłączenie testu klap i kierunku obrotów
Wählen Sie die Sägeblattdrehrichtung ausWybrać kierunek obrotu brzeszczotu (poz. 21)
die Sägeblätter benötigen eine Drehrichtungsangabena tarczach tnących powinien być podany kierunek obrotu.
Es erfolgt ein Funktionstest und die Gebläse-Drehrichtungserkennung.Nastąpi test działania oraz rozpoznanie kierunku obrotów nadmuchu.
Funktionstest – Drehrichtungstest - Trocknungsphase - Regenerationsphase.Test działania - test kierunku obrotów - faza suszenia - faza regeneracji.
Drehrichtung)Nie wolno zmieniać pierwotnej orientacji klapy (zachować kierunek obrotu odpowiedni dla modułu wskazującego).