"Doping" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Dopingdoping

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Dopingkontrollen bei Pferderennen durch das Laboratoire des courses hippiques (LCH),kontrola antydopingowa prowadzona podczas wyścigów konnych przez laboratorium wyścigów konnych (LCH);
Gemeinnützige Vereinigung, die mit voller Finanzierung durch die Muttergesellschaft Dopingkontrollen durchführtStowarzyszenie o charakterze niezarobkowym, które prowadzi działania w zakresie kontroli antydopingowej, finansowane w całości przez spółki dominujące.