"Donau" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
DonauDunaj

Beispieltexte mit "Donau"

Donau oder den Donauwasserstraßen befördert werden,dla towarów przewożonych po Renie i dopływach Renu lub po Dunaju i dopływach Dunaju;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Donaulachs (einschließlich Filets, ohne Fischköpfe, Fischschwänze und Fischblasen)Wędzony łosoś pacyficzny, atlantycki i głowacica (w tym filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)
Donauraum der Europäischen Union — Bessere und effizientere KoordinierungDziałanie przygotowawcze — Określenie modelu zarządzania dla regionu Dunaju Unii Europejskiej — Lepsza i skuteczna koordynacja