"Diode" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Diodedioda

Beispieltexte mit "Diode"

Bei elektrischer Verbindung leuchtet die grüne Diode permanent.Przy połączeniu elektrycznym pali się stale zielona dioda.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bedienungsanleitung-Diodenlaserinstrukcja obsługi laser diodowy
am DiodenlaserPrzy laserze diodowym
Leuchtdioden (LED)diody świetlne (LED)
Leuchtdiode-keine AnzeigeBrak sygnału diody świecącej
Dioden; Transistoren; Thyristoren, Diacs und TriacsDiody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki
Gedruckte Schaltung mit LED-Dioden:Płytka obwodów drukowanych z diodami LED:
Laserdioden mit drei Wellenlängen,diod laserowych działających na trzech różnych długościach fali,
am Diodenlaser, an der SchweißeinheitPrzy laserze diodowym, przy zespole zgrzewania
mit LED-Dioden, ausgestattet mit Prismen,z diodami LED wyposażonymi w pryzmaty,
Messwertklassierung mittels 3 Leuchtdiodenklasyfikacja wartości pomiarowych za pomocą 3 diod świetlnych
Anzeigetafeln mit Leuchtdiodenanzeige (LED)Tablice sygnalizacyjne zawierające diody elektroluminescencyjne (LED)
LED Komponente, bestückt mit Leuchtdioden, mitKomponenty LED (wyposażone w diody elektroluminescencyjne):