"Dichtungen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Dichtungenuszczelki

Beispieltexte mit "Dichtungen"

Dichtungen und Filter bis 160 °CUszczelki i filtry do 160 °C
Metalloplastische Dichtungen; mechanische DichtungenUszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
Überprüfen Sie den Innendurchmesser Ihrer Rohrleitung und der Dichtungen.Sprawdzić średnicę wewnętrzną przewodu rurowego i uszczelek.
Wälzlager / Dichtungen der RR-20Łożyska toczne / uszczelki RR-20
Fett einpressen, bis das Altfett aus den Dichtungen austrittWtłaczać smar, aż dotychczasowy smar zacznie wypływać z uszczelek.
Zwischen den Einbauflanschen ist ein Abstand von Ringstärke plus 4 mm für die Dichtungen einzuplanen.Między kołnierzami montażowymi należy zaplanować odstęp o grubości pierścienia powiększony o 4 mm dla uszczelki.
mit dem Medium in Kontakt stehende Dichtungen müssen nach Wartungs- und Reparaturarbeiten erneuert werdenUszczelki mające kontakt z medium należy wymienić po zakończeniu prac konserwacyjnych i naprawczych.
Verwenden Sie Dichtungen aus Gummi oder SIL, bei Kunststoffgeräten nur Dichtungen aus Gummi mit einer Shore-Härte A von ca. 65°.Stosować uszczelki z gumy lub tworzywa SIL; w przypadku urządzeń z tworzywa sztucznego stosować wyłącznie uszczelki z gumy o twardości wg Shore'a A ok. 65°.
die Dichtungen dürfen nicht in die Leitung ragen und das Messgerät muss zentrisch in der Leitung sitzen, da das Messergebnis sonst verfälscht werden und/oder das Gerät blockieren könnteUszczelki nie mogą wystawać do przewodu, a przyrząd pomiarowy musi być osadzony w osi przewodu, w przeciwnym razie wynik pomiaru będzie nieprawidłowy i/lub urządzenie może się zablokować.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Spülkopfdichtungenuszczelki głowicy płuczkowej
Gleitringdichtungenuszczelniania pierścieniem ślizgowym
Dichtungen, Kabel, Schläuche, Manschetten, Stecker, Kupplungen und Schalter für Pneumatik, Hydraulik, Wasser, Elektrik, KraftstoffUszczelki, kable, przewody elastyczne, osłony elastyczne, wtyczki, złączki i łączniki do instalacji pneumatycznej, hydraulicznej, wodnej, elektrycznej, paliwowej
Spezielle, austauschbare Moosgummidichtungen dichten diese Alu-Profile abSpecjalne, wymienne uszczelnienia z gumy porowatej uszczelniają profile aluminiowe
Einfach oder doppelt wirkende Gleitringdichtungen (für Quench und Sperrüberdruck)Pojedynczo lub podwójnie działające uszczelki pierścieniami ślizgowymi (dla szybkiego schładzania i nadciśnienia blokującego)
O-Ring-Abdichtungen dürfen nicht mit zusätzlichem Dichtmaterial eingedichtet werdenNie wolno uszczelniać o-ringów za pomocą dodatkowego materiału uszczelniającego.
flexible Schürzen, Abdichtungen und Schürzenfinger mit einer der folgenden Eigenschaften:Następujące fartuchy boczne poduszkowców, uszczelnienia i inne elementy montażowe:
Kompressoren, hergestellt aus oder geschützt mit "UF6-resistenten Werkstoffen", und Kompressorwellendichtungen hierfür,Sprężarki wykonane z "materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6" albo zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;