"Demokratisierung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Demokratisierungdemokratyzacja

Beispieltexte mit "Demokratisierung"

Demokratisierung des Bildungswesensdemokratyzacja oświaty
Pilotprojekt — Strategische Investitionen in dauerhaften Frieden und dauerhafte Demokratisierung im Raum am Horn von AfrikaProjekt pilotażowy — Strategiczne inwestowanie w trwały pokój i demokratyzację w Rogu Afryki