"Danzig" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

DanzigGdańsk

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Die Gemeinschaft sollte daher aus der Danziger Konvention austreten —W świetle powyższego Wspólnota powinna wypowiedzieć Konwencję Gdańską,
Artikel XIX der Danziger Konvention regelt den Austritt einer Vertragspartei aus der Konvention.Artykuł XIX Konwencji Gdańskiej przewiduje możliwość wypowiedzenia konwencji przez Umawiającą się Stronę.