"Bunker" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Bunkerzbiornik

Beispieltexte mit "Bunker"

Einschalten BunkerWłączenie zasobnika

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bunkerantriebnapęd zbiornika
Stopfenbunkerzasobnik zatyczek
Bunkermotorsilnik zbiornika
Ausschalten-Bunkerwyłączenie zasobnika
Bunkerförderer einschaltenWłącz przenośnik zasobnika
Steuerung StopfenbunkerUkład sterowania zasobnika zatyczek
Betrifft: Klassifikation und Überprüfung von Bunkerschiffen.Przedmiot: Klasyfikacja i inspekcja bunkierek.
Ist ein Dosiergerät nicht auf einer Maschine montiert (z. B. Auffangbunker, Gestell o.ä.), wird ein pneumatischer Schieber benötigt, der den manuellen Schieber ersetzt.Jeśli urządzenie dozujące nie jest zamontowane na maszynie (np. zbiornik zbierający, rama itp.), konieczne jest zastosowanie zasuwy pneumatycznej, która zastąpi zasuwę ręczną.