"Bulgarien" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

BulgarienBułgaria

Beispieltexte mit "Bulgarien"

Alle Bestimmungen außer Bulgarien.Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.
Bau einer neuen Speicheranlage in BulgarienBudowa nowego obiektu magazynowania na terytorium Bułgarii
mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Newcastle-Krankheit in Bulgarienw sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii
Rumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, BulgarienRumunia, Niderlandy, Belgia, Grecja, Portugalia, Republika Czeska, Węgry, Szwecja, Austria, Bułgaria
der Republik Bulgarien und RumänienRepubliką Bułgarii oraz Rumunią
Beträge für Bulgarien und Rumänien gemäß Artikel 125b Absatz 1Kwoty dla Bułgarii i Rumunii, o których mowa w art. 125b ust. 1
Schrittweise Einführung der Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienStopniowe wprowadzanie płatności bezpośrednich w Bułgarii i Rumunii
Erdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach ÖsterreichGazociąg z Bułgarii do Austrii przez Rumunię i Węgry
PCI Gasverbindungsleitungen Bulgarien — Serbien [derzeit bekannt als ‚IBS‘]PWZ Gazowe połączenie międzysystemowe Bułgaria – Serbia [obecnie znane jako IBS]
Ergänzende nationale Direktzahlungen und Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienUzupełniające krajowe płatności bezpośrednie i płatności bezpośrednie w Bułgarii i Rumunii
Cluster Bulgarien — Rumänien zur Kapazitätssteigerung, das folgende PCI umfasst:Klaster Bułgaria-Rumunia zwiększenie przepustowości, obejmujący następujące PWZ:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Regionen Bulgariensregiony Bułgarii
Yugozapaden (Bulgarien)Bułgaria Południowo-Zachodnia
Yugoiztochen (Bulgarien)Bułgaria Południowo-Wschodnia
Severozapaden (Bulgarien)Bułgaria Północno-Zachodnia
Severoiztochen (Bulgarien)Bułgaria Północno-Wschodnia
Yuzhen tsentralen (Bulgarien)Bułgaria Południowo-Środkowa
Severen tsentralen (Bulgarien)Bułgaria Północno-Środkowa
Bulgarien, Ungarn und Polen haben beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.Bułgaria, Węgry i Polska postanowiły skorzystać z tej możliwości.
Auf Bulgarien, Kroatien und Rumänien anwendbare BestimmungenPrzepisy mające zastosowanie do Bułgarii, Chorwacji i Rumunii
Anwendung der Verwaltungssanktion in Bulgarien, Kroatien und RumänienStosowanie kar administracyjnych w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii
Nach dem Eintrag „BULGARIEN“ wird folgender neue Eintrag eingefügt:po sekcji „BUŁGARIA” dodaje się nową sekcję w brzmieniu:
PCI Erhöhung der Kapazität der bestehenden Fernleitung von Bulgarien nach GriechenlandPWZ Zwiększenie zdolności przesyłowej istniejącego gazociągu z Bułgarii do Grecji
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaft in Bulgarien und RumänienŚwiadczenie usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej w Bułgarii i Rumunii
Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeugnisse aus dem Hoheitsgebiet Bulgariens aus:Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z terytorium Bułgarii:
Daher sollte der Anpassungsmechanismus nicht für Betriebsinhaber in Bulgarien und Rumänien gelten.W związku z powyższym mechanizmu dostosowania nie należy stosować w odniesieniu do rolników w Bułgarii i Rumunii.